Schoonmaak opvanglocaties gemeente Altena – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak opvanglocaties gemeente Altena

foto: pixabay.com

De gemeente Altena heeft op dit moment vijf locaties, waarvan vier locaties onder deze opdracht vallen, waar zij Oekraïners opvangen. Deze locaties dienen schoon gehouden te worden, dat is dan ook de directe aanleiding van deze aanbesteding. De locaties kunnen wijzigen in aantal en kunnen
van doelgroep wisselen. Ook dient er rekening gehouden te worden met mogelijke sluiting van locaties van de opvanglocaties. Het is van belang dat de gekozen partij affiniteit heeft met de huidige doelgroep en mogelijke toekomstige doelgroepen. Ervaring en affiniteit is een pré. We zoeken naar een partij die aandacht en respect heeft voor verschillende culturen, andere normen en waarden en om kan gaan met taalbarrières. Dit vraagt om een bepaalde mate van sturing en aandacht op een respectvolle manier.

Het programma van eisen beschrijft de minimumeisen van de opdracht. Er kan niet worden afgeweken van deze minimumeisen: niet bij inschrijving en niet in de uitvoering, tenzij nieuwe weten regelgeving anders gebiedt. Indien een inschrijving hieraan niet blijkt te voldoen volgt uitsluiting van de aanbestedingsprocedure. Op dit moment worden de locaties schoongemaakt door de bewoners zelf. Deze bewoners zijn in dienst genomen bij de huidige opdrachtnemer. Deze medewerkers dienen overgenomen te worden volgens artikel 38 CAO schoonmaak en glazenwassersbedrijf.
Wanneer er een vacature vrijkomt binnen een locatie wordt deze vacature eerst uitgezet binnen de bewoners van de opvanglocaties. Deze eis vervult gelijk de SROI-verplichting.

Opdrachtnemer houdt zich bij het uitvoeren van de werkzaamheden aan het schoonmaakprogramma van opdrachtgever. Er is per locatie een
schoonmaakprogramma. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle medewerkers, die ingezet worden op locatie van opdrachtgever, op de hoogte zijn van de
schoonmaakprogramma’s. De dagelijkse/wekelijkse schoonmaak vindt plaats tussen maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur. Op de locatie Merwestraat vindt er ook schoonmaak plaats op zaterdag. Uren zijn in overleg met de opdrachtnemer. Verdere eisen in de aanbestedingsdocumenten.

De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2025. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van één jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2025. De overeenkomst kan drie keer worden verlengd voor de duur van één jaar.

Er wordt tijdens de aanbestedingsprocedure een schouw georganiseerd. De schouw staat gepland op 16 juli 2024. Het doel van de schouw is de potentiële inschrijvers in de gelegenheid te stellen zich een goed beeld te vormen van de opdracht. De schouw zal plaatsvinden op de volgende locaties:
Merwestraat 10 en de Vierlinghstraat 17 te Werkendam.
Om 10.00 tot 10.45 uur vindt de schouw plaats bij de locatie Merwestraat 10 te Werkendam.
Van 10.45 tot 11.30 uur vindt de schouw plaats bij de locatie Vierlinghstraat 17 te Werkendam.
Potentiële inschrijvers kunnen zich aanmelden voor de schouw via de berichtenbox van Tenderned tot uiterlijk donderdag 11 juli 2024. Er mogen maximaal twee personen van de potentiële inschrijver aanwezig zijn bij de schouw. Op vragen zal tijdens de schouw niet worden ingegaan.

 

Bron: Tenderned donderdag 4 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342060

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 5 juli 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *