Schoonmaak nationaal zwemcentrum de Tongelreep & Ir. Ottenbad – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak nationaal zwemcentrum de Tongelreep & Ir. Ottenbad

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

Foto: pexels.com

Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep heeft sedert 2017 ervaring met uitbesteding van een groot deel van haar schoonmaakwerkzaamheden. Het Ir. Ottenbad daarentegen geeft momenteel, met eigen medewerkers, invulling aan alle schoonmaakwerkzaamheden van het schoonmaakplan.
Binnen de huidige bedrijfsvoering van de 2 zwembaden onderscheiden we dagelijkse schoonmaak en wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden worden verricht gedurende de publieke openstellingstijden en de wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden voor en na publieke openstelling. In een enkel geval worden deze wekelijkse schoonmaakwerkzaamheden momenteel uitgevoerd tijdens publieke openstelling indien het schoon te maken gebied volledig afgeschermd kan worden van bezoekers.

Deze aanbesteding heeft betrekking op de wekelijkse werkzaamheden voor en na publieke openstelling. de opdrachtnemer dient tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden gebruik te maken van aanwezige schoonmaakmiddelen en schoonmaakapparatuur eventueel aangevuld met apparatuur van de opdrachtnemer. Hiernaast geeft opdrachtgever voorschriften over werkmethodieken.

Nationaal zwemcentrum de Tongelreep (verder te noemen de Tongelreep) en Ir. Ottenbad zijn zwemcentra met een diversiteit aan zwemsporten. Beide zwembaden maken onderdeel uit van de unit zwembaden binnen de afdeling Eindhoven Sport van de sector Ruimtelijke Uitvoering
Tot 6 september 2016 bestond de Tongelreep uit 3 compartimenten, de unit recreatie (golfslagbad), de unit zwem- en bewegingsonderwijs (3 baden) en het Pieter van den Hoogenband (PvdH) zwemstadion (3 baden).

Na een discutabel raadsbesluit de dato 30 mei 2016 is het golfslagbad en buitenbad met ingang van 6 september 2016 gesloten. Momenteel worden plannen ontwikkeld voor de nieuwbouw van een familiezwembad met buiten voorziening en een nieuwe unit zwem- en bewegingsonderwijs. Op dit moment is er nog geen datum bekend met betrekking tot de realisatie van bovengenoemd project. Het ligt in de lijn der verwachting dat na realisatie toevoeging van (gedeeltelijke) nieuwbouw plaats vindt aan deze aanbieding.

Bron: Tenderned 15 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177896

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *