Schoonmaak locaties Stichting PCBO Baarn – Soest – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak locaties Stichting PCBO Baarn – Soest

foto: pixabay.com

De Stichting PCBO Baarn-Soest is het overkoepelend orgaan waar negen scholen voor primair onderwijs in Baarn, Soest en Soesterberg onder ressorteren. Stichting Beheer Noorderbreedte is sinds augustus 2016 gevestigd in een nieuw gebouw: ‘Noorderbreedte’. Naast de Gaspard de Coligny zijn tevens de Montinischool en Kind & Co (Kinderdagverblijf, Peuterspeelzaal, Voorschoolse- en Buitenschoolse Opvang) ondergebracht in het nieuwe gebouw. Deze verschillende organisaties werken samen vanuit het concept van de Brede School.

De aan te besteden opdracht in deze aanbesteding wordt als volgt gedefinieerd:
Het schoonmaken van de acht locaties van PCBO Baarn-Soest en de locatie Noorderbreedte van Stichting Beheer Noorderbreedte (in totaal 9 locaties). Bij de meeste scholen vinden de werkzaamheden na schooltijd plaats, op basis van het opgestelde werkprogramma, waarin reguliere schoonmaak en
vloeronderhoud is opgenomen. Per locatie is een werkprogramma en ruimtestaat opgesteld. Naast de reguliere dagelijkse en periodieke schoonmaakwerkzaamheden kan op afroep voorkomende (specialistische) schoonmaakdiensten worden uitgevoerd. Er is sprake van samenvoeging van opdrachten ten behoeve van twee separate Stichtingen (PCBO Baarn-Soest en Stichting Beheer Noorderbreedte). De samenvoeging betreft het schoonmaken en vloeronderhoud op de verschillende locaties van PCBO Baarn-Soest en de locatie Noorderbreedte. De reden voor de samenvoeging is dat PCBO Baarn-Soest en Stichting Beheer Noorderbreedte voor alle locaties een vergelijkbare dienstverlening en één aanspreekpunt wensen te hebben. Voor de flexibiliteit in eventueel extra werk met schoonmaakpersoneel lijkt dit voor PCBO Baarn-Soest en Stichting Beheer Noorderbreedte de best passende oplossing.

De doelstelling van de opdracht is het bereiken van ‘schone scholen’, waarbij door de leverancier de benodigde flexibiliteit geboden wordt om per school dit resultaat te bereiken en waar ‘werk gezien wordt’. Het doel is om te komen tot een schoonmaakdienstverlening van duurzame en hoge kwaliteit,
waarbij sprake is van een goede relatie en regelmatig contact tussen PCBO Baarn-Soest/Stichting Beheer Noorderbreedte en de leverancier. Het werkprogramma is leidend voor de werkzaamheden.

De omvang van de opdracht is af te leiden aan het aantal vierkante meters schoon te maken oppervlakte. Er is sprake van in totaal 9 schoollocaties: 8 schoollocaties die onder PCBO Baarn-Soest vallen en de locatie Noorderbreedte die valt onder Stichting Beheer Noorderbreedte.
De bijbehorende vierkante meters per locatie, met daarin een ruimtestaat, werkprogramma en maximale kosten zijn opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

De aanbesteding zou moeten leiden tot twee overeenkomsten (PCBO Baarn-Soest en Stichting Beheer Noorderbreedte) met één leverancier, met een looptijd van maximaal tien jaar. De reden daarvoor is de continuïteit in de schoonmaak en het creëren van een duurzame relatie met de leverancier. De overeenkomsten gaan in op 11 maart 2025. Van rechtswege eindigen de overeenkomsten op 10 maart 2035.

Inschrijvers krijgen de mogelijkheid tot het schouwen van de locaties. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk op 23 augustus 2024 17:00 uur aan via: Het emailadres in  het aanbestedingsdocument . Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegeven antwoorden tijdens de schouw. Wilt u gegeven informatie gebruiken in uw inschrijving? Stel dan een vraag in de Nota van Inlichtingen om de informatie te laten bevestigen. De te bezichtigen schoollocaties zijn:
• De Werveling, Oude Utrechtseweg 24, 3768 CC Soest
• Christelijke Basisschool De Postiljon, Gen. Winkelmanstraat 111, 3769 EC Soesterberg
• Noorderbreedte, De Oude Werf 5a, 3741 CS Baarn
De schouw vindt plaats op 29 augustus 2024 waar men van harte welkom is tussen 9.00 tot 15.00 uur. We ontvangen graag vooraf de verwachte aankomsttijd. Dit betekent dat geïnteresseerden na aanmelding vrij mogen rondlopen op locaties.

Bron: Tenderned woensdag 10 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342670

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *