Schoonmaak en aanverwante diensten Erasmus MC – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Schoonmaak en aanverwante diensten Erasmus MC

Het Erasmus MC moet te allen tijde technisch en hygiënisch schoon zijn. Schoonmaak heeft als belangrijk kerndoel het voorkomen én bestrijden van uitbreiding van infecties. Voor de uitvoering van de schoonmaakactiviteiten zijn de actuele richtlijnen van de Unit Infectie Preventie (UNIP) Erasmus MC leidend (deze zijn verwerkt in Bijlage 11 Protocollen en procedures).
Voor een aangenaam verblijf van patiënt, student, bezoeker en medewerker is de beleving van de omgeving van groot belang voor de algemene tevredenheid. De resultaten van de uitvoering van de schoonmaakactiviteiten bepalen voor een groot gedeelte de beleving van deze omgeving. Onze visie is dat naast een technisch en hygiënisch schoon ziekenhuis de beleving het belangrijkste doel is van succesvolle schoonmaak.

Gezien het belang van schoonmaakdienstverlening binnen de omgeving van Erasmus MC en derhalve risicospreiding kiest Erasmus MC om de opdracht op basis van specialisme te verdelen in twee percelen:

  • Perceel 1 Zorg 
  • Perceel 2 Onderzoek en Onderwijs.

Door deze verdeling verwacht Erasmus MC dat de dienstverlening beter kan worden afgestemd op de doelgroep zodat mensen en middelen efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet.

De belangrijkste ontwikkelingen die voor deze Overeenkomst relevant zijn de volgende;
De komende jaren zal de groei van de organisatie zich vooral afspelen in perceel 2 Onderwijs en Onderzoek. Het aantal bedden in perceel 1 Zorg zal niet of nauwelijks toenemen;
De komende jaren verwacht Erasmus MC veel renovaties van de gebouwen behorend tot perceel 2 en het Sophia kinderziekenhuis behorend tot perceel 1. In algemene zin vraagt Erasmus MC grote flexibiliteit bij de uitvoering van de opdracht
ten aanzien van het op- en afschalen van de dienstverlening;
In 2022 zal het uitrollen van afvalscheiding aan de bron zeer waarschijnlijk van start gaan en in fases worden uitgebreid over het gehele ziekenhuis. Er zal worden gestart in de openbare gebieden, Onderwijscentrum en kantoren in zowel perceel 1 als 2.
Inschrijvers hoeven daar in deze aanbesteding nog geen rekening mee te houden.

De scope van de Opdracht omvat de volgende werkzaamheden voor Erasmus MC. De genoemde werkzaamheden zijn in het Programma van Eisen nader omschreven.

Erasmus MC biedt inschrijvers de gelegenheid de beide percelen van Erasmus MC te bekijken ter voorbereiding op hun inschrijving. Indien u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient u zich vooraf  via de berichtenmodule in
TenderNed aan te melden. U dient bij uw aanmelding de volgende informatie te verstrekken:
Naam van uw firma;
De namen, functies en telefoonnummers van de medewerkers die deelnemen aan de schouw (maximaal 2 personen);
Het perceel of de percelen die u wenst te schouwen.
Indien de maatregelen en voorschriften ten aanzien van COVID-19 wijzigen, kan Erasmus MC bepalen de schouw op een andere manier vorm te geven.

De gevolgde procedure is de Europese openbare procedure. De af te sluiten overeenkomst per perceel zal worden aangegaan voor de duur van drie jaar betreffende de periode van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025. De overeenkomst per perceel heeft de mogelijkheid om verlengd te worden voor een periode van drie jaar en daarna voor een periode van twee jaar.

Gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium “beste prijs-kwaliteitsverhouding”, waarbij de methodiek van het puntenmodel wordt gehanteerd. Er wordt beoordeeld op basis van twee subgunningscriteria, te weten Prijs en Kwaliteit. Prijs weegt voor 20% mee en kwaliteit weegt voor 80%.

Bron: Tenderned woensdag 4 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235073

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *