Schoonmaak Eindhoven Airport – Aanbestedingsnieuws

Schoonmaak Eindhoven Airport

Foto: © Eindhoven Airport NV

Vanuit haar strategische thema’s heeft Eindhoven Airport voor de Europese niet- openbare aanbesteding schoonmaakwerkzaamheden specifieke ambities geformuleerd.
• Klantbeleving verhogen
• Proactieve houding van de opdrachtnemer
• Verhoging kwaliteit van dienstverlening
• Betere (financiele) voorspelbaarheid
• Ontzorgen van de opdrachtgever
Met deze ambities geeft Eindhoven Airport invulling aan het behoud van kwaliteit en het creëren van capaciteit voor verdere ontwikkeling. Eindhoven Airport wil airlines, reizigers, bezoekers en werknemers van partners werkzaam op Eindhoven Airport ook in de toekomst voldoende en hoogwaardige capaciteit en kwaliteit bieden. Om deze ambities te realiseren willen wij de dienstverlener voor schoonmaakwerkzaamheden selecteren, die onze activiteiten optimaal ondersteund. De opdracht aan de te selecteren opdrachtnemer is het meerjarig schoonmaken en schoon houden van de in de scope opgenomen objecten.
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat het niveau van schoonmaak van de objecten in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, wordt verbeterd. Van de opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor benodigde werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hiervan verifieert, analyseert en verbetert. De overeenkomst richt zich op een positieve samenwerking tussen partijen, overigens met inachtneming van elkaars belangen en doelstellingen.

Binnen de scope van de opdracht valt:
• Dagelijkse schoonmaak
o Het dagelijks schoonmaken en schoonhouden van alle binnen de scope omschreven objecten
• Periodieke schoonmaak
o Schoonmaakactiviteiten die periodiek worden uitgevoerd zoals dieptereiniging, schoonmaak op hoogte.
• Glasbewassing
o Zowel separatieglas, binnen glasbewassing als buiten glasbewassing
• Ongediertebestrijding
o Het bestrijden van ongedierte in en rond de in de scope omschreven objecten
• Leveren en aanvullen sanitaire artikelen
o Het leveren en aanbrengen van papieren handdoekjes, toiletpapier, handdoekrollen etc.
• (ver)plaatsen / verhangen product houders sanitaire voorzieningen
o Bij wijzigingen van toiletruimtes of op basis van behoefte
• Specialistische reiniging
o dieptereiniging sanitair, dieptereiniging kantoormeubilair, etc
• Gevelreiniging
o Reiniging van gevelelementen van de in de scope omschreven objecten
• Reiniging IT voorzieningen
o Periodiek reinigen van IT voorzieningen zoals vluchtinformatieschermen, vaste pc’s en andere randapparatuur

Mogelijk zijn er onderdelen die een relatie (lijken te) hebben met de werkzaamheden/dienstverlening die onderdeel uit maken van de opdracht, maar die door aanbesteder expliciet buiten de scope van de hierboven beschreven opdracht worden gehouden. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende, doch niet limitatief opgesomde, onderdelen:
– Groen onderhoud
– Reinigen van het platform (schoonmaak van looppaden op het platform behoort wel tot de scope)
– Schoonmaak kamers en algemene ruimtes Tulip Inn hotel Eindhoven Airport
– Schoonmaakwerkzaamheden horeca en retail van verhuurde ruimte in de terminal
– Afvalverwerking

De looptijd van de af te sluiten overeenkomst bedraagt vier jaar met de mogelijkheid voor EANV ( Eindhoven Airport NV) om de overeenkomst eenzijdig te verlengen met eenmaal drie jaar onder gelijkblijvende condities. Het contract en de uitvoering van de werkzaamheden wordt voorafgegaan aan een transitieperiode van 3 maanden. De omvang van de opdracht omvat een gemiddeld jaarlijks bedrag van circa €2.000.000,-  exclusief btw. Dit bedrag is indicatief en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het totaalbedrag van de opdrachten over de looptijd van de overeenkomst bedraagt maximaal circa €20.000.000,-. Het totaalbedrag van de overeenkomst is hoger dan de vermenigvuldiging van het gemiddelde jaarbedrag en het aantal contractjaren in verband met de mogelijke toekomstige uitbreidingen. De opdracht wordt gegund op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). De procedure die gevolgd wordt is de niet-openbare, dus er is een aanmeldings- en een inschrijffase.

AN heeft nog niet gelezen dat er een schouw komt in de inschrijffase, maar daar gaan we maar wel van uit. Wel zagen we dat aanbesteder o.a. de  KLM blanket (Docx) leidraad voor niet-openbare aanbestedingen ook heeft geupload en dat kan weer handig zijn voor andere aanbestedende diensten. Een beetje kennisdeling op zijn tijd moet kunnen, toch?

Bron: Tenderned woensdag 11 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261043

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *