Schoolmeubilair Groenewald – Aanbestedingsnieuws

Schoolmeubilair Groenewald

Foto: Pexels.com

De opdracht heeft betrekking op Scholengemeenschap Groenewald, gelegen aan de Kinskystraat 15 te Stein. Het Groenewald biedt de volgende onderwijssoorten; VMBO, Mavo, Havo, VWO, Atheneum en Gymnasium. Het Groenewald is een kleine school, maar wel één met een volwaardig en volledig onderwijsaanbod. In totaal heeft het Groenewald circa 1.450 leerlingen
Het totale schoolgebouw heeft momenteel een totale BVO van 7.400 m2 en stamt deels uit 1972. De school zal worden uitgebreid met nieuwbouw van leslokalen. Het aan te bouwen deel heeft een BVO van 2.350 m2 verdeeld over een begane grond en één verdieping. De planning is dat deze aanbouw gereed zal zijn in het derde kwartaal van2025.

Daar waar mogelijk maakt het Groenewald gebruik van bestaand meubilair, met name de zogenaamde leerling-setjes en reeds aangeschaft maatwerk-meubilair. Voor de nieuwe onderwijsconcepten is er voor het bestaande gedeelte als voor het nieuwe gedeelte behoefte aan standaard leerlingsets, stoelen, en docententafels. Uitgaande van 30 leerlingsets per lokaal en 1 docentenwerkplek zal dit meubilair deels specifiek, deels functioneel gespecificeerd worden. Planning is om de vervanging
en plaatsing in drie fases te laten plaatsvinden. Deze fases zullen over drie jaren verdeeld worden. Eventueel kan nog een beperkte uitbreiding in de dezelfde lijn kan plaatsvinden. Uiteraard dient de meubellijn niet end of life te zijn. Intekenen, plaatsen, monteren, afvoer van verpakkingsmateriaal en nazorg dient inclusief te zijn. De voor de prijsbepaling genoemde aantallen kunnen beperkt afwijken, zowel in negatieve alsook in positieve zin, afhankelijk van de uiteindelijke indeling die door de gegunde inschrijver in overleg met de school gemaakt wordt bij het intekenen.

Het betreft een overeenkomst voor de levering van het gespecificeerde meubilair in de gespecificeerde fasering. Tot de opdracht behoren evenwel ook de volgende diensten:
1. Intekenen, montage en ingebruikstelling;
2. Afvoer verpakkingsmaterialen;
3. Bezemschoon opleveren ruimtes waarin meubilair geplaatst wordt;
4. Directe nazorg bij ingebruikname;
5. Garantie op deugdelijkheid.

Op basis van de Aanbestedingswet en het LVO Inkoop- en aanbestedingsbeleid is gekozen voor een
Europese openbare procedure. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste Prijs/Kwaliteit verhouding (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 18 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339808

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 19 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *