Schagen houdt geen aanbesteding verkoop vastgoed: we weten al wie we willen – Aanbestedingsnieuws

Schagen houdt geen aanbesteding verkoop vastgoed: we weten al wie we willen

Het voormalig gemeentehuis van Tuitjehorn wordt onderhands gegund aan het Alkmaarse bedrijf: De Telefooncentrale. Het pand is overbodig geworden omdat alle ambtenaren in het gemeentehuis van Schagen worden ondergebracht. Waarom er nog moet worden aanbesteed, vraagt het college van Schagen zich hardop af. “Er is alleen onderhandeld met de ‘de telefooncentrale” omdat er sprake is van een partij die een bijzondere meerwaarde levert voor de economische ontwikkeling binnen de gemeente.”

De Telefooncentrale is volgens het college van Schagen een “unieke partij. Het inmiddels in Alkmaar bewezen concept heeft laten zien dat hoe het jonge ondernemingen kan inspireren en laten groeien. Door verbinding te leggen tussen jonge bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen stimuleert de Telefooncentrale innovaties. Het concept stuit het vertrek van talent naar de Randstad door het aanstekelijke enthousiasme, de kansen die het biedt voor jonge ondernemers en de drang naar nieuwe dienstverlening en producten. Het concept versterkt de economische structuur en Raadsinformatiememo Raadsinformatie Pagina 2 van 3 daarmee de kracht van Schagen. Dit alles heeft het college meegewogen in het besluit om te kiezen voor het concept van de Telefooncentrale. ”

Het is niet de enige verkoop van vastgoed in de gemeente Schagen. Eerder werden de kerken van Schagen al te koop aangeboden. Ook is er deze maand door het gemeentebestuur verricht dat de verkoop van strandhuisjes Met HHNK en Rijkswaterstaat heeft Schagen uitgangspunten voor de plaatsing van strandhuisjes en paviljoens op strand vastgesteld. De aanbesteding van de strandhuisjes en het sportpaviljoen is afgerond en de bouwaanvragen van de paviljoens zijn ingediend. 

De verkoop van vastgoed in het kader van gebiedsontwikkeling, is volgens onder meer het Müller-arrest aanbestedingsplichtig. Een uitzondering daarop is zelfrealisatie, wanneer er geen eisen worden gesteld aan de eigenaar ten aanzien van het grondgebruik. CMS Derks Star Busmann concludeerde hierover in 2013:

” Zeker indien het accent ligt op de verkoop van onroerend goed en geen bindende afspraken over de realisatie worden gemaakt, zou in veel gevallen van een aanbesteding kunnen worden afgezien.”

Zie ook:

25_Raadsinformatiememo_Verkoop_Oostwal_2

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/het-laatste-woord-het-arrest-muller-over-aanbesteden-bij-gebiedsontwikkeling/

Zie ook Europa Decentraal:

https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/ruimtelijke-ordening/grondtransacties/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *