Sanitaire voorzieningen Stg. Hout- en Meubileringscollege – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Sanitaire voorzieningen Stg. Hout- en Meubileringscollege

Foto: pixabay.com/Tama66

Het Hout- en Meubileringscollege (HMC) is sinds 1929 een zelfstandige mbo vakschool en is de enige gespecialiseerde
mbo vakschool in Nederland op het gebied van hout-, meubel- en interieuropleidingen. Het HMC heeft een locatie in
Amsterdam en in Rotterdam en is een relatief kleine school en dit zorgt voor een persoonlijk karakter en veilige sfeer.
Het HMC biedt voor deze branches beroepsonderwijs, cursussen en opleidingen aan.

Het onderwerp van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve
van sanitaire voorzieningen op specificaties en voorwaarden van het HMC voor de HMC locatie Rotterdam en Amsterdam.
De opdracht bestaat uit de volgende taken en verantwoordelijkheden.
het leveren, monteren, onderhouden en regelmatig ledigen van sanitair dispensers  en het leveren van verschillende sanitaire disposables, inclusief bijbehorende dienstverlening;
Het verwijderen van bestaande dispensers bij aanvang van de nieuwe overeenkomst;
Het leveren en installeren van nieuwe dispensers, op basis van één op één vervanging;
Het repareren/ vervangen van niet of niet-goed functionerende dispensers gedurende de looptijd van de overeenkomst;
Het op verzoek van Opdrachtgever bijplaatsen of verwijderen van dispensers;
Het leveren van disposables;
Het voorraadbeheer van op locaties aanwezige voorraden van disposables;
Het periodiek vervangen van capsules/dispensers/andersoortige items ten behoeve van luchtverfrissing en eventuele bijbehorende batterijen;
Het periodiek vervangen, ledigen en reinigen van dames hygiëneboxen.
Bijvullen van de vending machine voor (dames)hygiëneproducten.

Mogelijk zijn er onderdelen die een relatie lijken te hebben met de  dienstverlening die onderdeel uit maaktn van de opdracht, maar die door opdrachtgever expliciet buiten de scope van de beschreven opdracht worden gehouden. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende, niet limitatief opgesomde, onderdelen:
Prullenbakken;
Toiletbrillen, toiletblokjes maken geen onderdeel uit van de opdracht.
Het bijvullen van de automaten met disposables m.u.v. luchtverfrissers.
Het reinigen van de automaten.

De af te sluiten overeenkomst heeft een initiële looptijd van vijf jaar. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is
1 december 2021 en eindigt van rechtswege op 30 november 2026, zonder verlenging. Opdrachtgever heeft eenzijdig de
mogelijkheid om de overeenkomst onder dezelfde condities te verlengen met maximaal twee keer één.
De overeenkomst eindigt dan uiterlijk op 30 november 2028. De inschrijvingen die voldoen aan alle gestelde eisen, beoordeelt het HMC op het gunningscriterium Economische Meest Voordelige Inschrijving ( EMVI) en de sub(sub)gunningscriteria.

Bron: Tenderned woensdag 18 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235987

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *