RWS gunt Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan Royal Haskoning en Witteveen+Bos – Aanbestedingsnieuws

RWS gunt Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl aan Royal Haskoning en Witteveen+Bos

Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht voor de planfase van de renovatie van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl definitief gegund aan de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV. Dat maakte Rijkswaterstaat 2 uur geleden bekend. De advies- en ingenieursbureaus krijgen de opdracht voor het uitvoeren van een integraal onderzoek naar onder meer het in de juiste staat brengen van de oevers van de hele hoofdvaarweg en de voorbereiding van het contract voor een deel van de realisatie.

©Rijkswaterstaat 2021

De komende jaren voert de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV een integraal onderzoek uit naar de vervangingsopgaven en optimalisaties die nodig zijn, naast de lopende projecten, om de hoofdvaarweg te laten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen. Dit doet Rijkswaterstaat samen met bestuurlijke partners en de omgeving.

De mogelijkheden voor het vervangen van de oeverconstructies is een belangrijk onderdeel van het onderzoek; waar het mogelijk is worden deze vervangen door natuur- en diervriendelijke oevers. Ook de remmingwerken bij de bruggen, de lig- en wachtplaatsen, het onderwaterprofiel en het verwijderen van de sluis Terherne maken deel uit van het integrale onderzoek.

Rinze Herrema, projectmanager namens de combinatie: ‘De opgave is om deze vaarweg op een maatschappelijk verantwoorde manier te renoveren. De eerste stap is om te prioriteren waar investeringen gedaan moeten worden en tot transparante besluiten daarover te komen. Daarbij worden de vele belangen van stakeholders, zoals de 2 provincies en de aanliggende gemeenten langs de vaarweg gewogen en wordt geoptimaliseerd op maatschappelijke meerwaarde. In onze aanpak voor deze opdracht staan 2 punten centraal: we gaan samen voor het maximaliseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en met de bouw en inrichting van een dataroom, waar alles in samenkomt, gaan we echt datagedreven werken. Deze ambities van Rijkswaterstaat maken dat wij dit project graag willen doen.’

Rijkswaterstaat rondt de planfase af in 2023, waarna de contractvoorbereiding voor de uitvoering plaatsvindt. De verwachting is dat in 2025 de uitvoering van de werkzaamheden starten.

In februari 2021 is de opdracht voorlopig gegund. In de onderbouwingsfase die volgde heeft de combinatie haar plannen ten aanzien van de planfase en voorbereiding voor de realisatie voor de vervanging en renovatie van de hoofdvaarweg onderbouwd en uitgewerkt. Deze onderbouwingsfase is succesvol doorlopen en afgerond met de definitieve gunning van de opdracht aan de combinatie Witteveen+Bos – Royal HaskoningDHV.

Bron: Rijkswaterstaat, 17 juni 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *