Rotterdam wil 37 kunstgrasvelden vervangen – Aanbestedingsnieuws

Rotterdam wil 37 kunstgrasvelden vervangen

Foto: Sportstad Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam (SR) heeft een aanbesteding geplaatst voor de vervanging van 18 kunstgrasvelden in West en 19 kunstgrasvelden in Oost. Deze aanbesteding is verdeeld in twee percelen (Oost en West). SR wil op rechtmatige wijze partijen voor het vervangen van kunstgras sportvelden contracteren. Het doel is om per perceel één  raamovereenkomst met één dienstverlener te sluiten.

Beide raamovereenkomsten hebben een initiële looptijd van twee jaar. Na het verstrijken van deze periode wil SR de mogelijkheid hebben om de raamovereenkomst nog twee maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar. De verwachte startdatum van de raamovereenkomsten is 1 juni 2019.

Sportbedrijf Rotterdam  hecht in deze aanbesteding veel waarde aan duurzaamheid en de principes van de circulaire economie. SR daagt de gegadigden uit om hierover mee te denken. SR organiseert op 8 januari een marktinformatiebijeenkomst over deze aanbesteding.

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/002975566d0e7455ff0dc4c2b3ad5474

Bron: Tenderned. 19 december 2018

1 thought on “Rotterdam wil 37 kunstgrasvelden vervangen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *