Riolering en herinrichting Meren- en Bekenbuurt Zaandam – Aanbestedingsnieuws

Riolering en herinrichting Meren- en Bekenbuurt Zaandam

Foto: © Gemeente Zaanstad

Het Ingenieursbureau van de gemeente Zaanstad wil met deze aanbesteding één professionele marktpartij selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in bestek 1 van 2021 “Riolering en herinrichting Meren- Bekenbuurt (wijk ’t Kalf) te Zaandam”, gemeente Zaanstad.Deze marktpartij dient in staat te zijn dit werk alleen of met onderaanneming uit te voeren. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • leggen van 20m betonriool diam. 300 en 600 mm;
  • leggen van 5.420 PVC-riool diam. 250 t/m 400 mm;
  • leggen van 995m (onderheid) GVK-riool diam.400 mm;
  • aanbrengen van 27.550 m2 elementenverharding;
  • aanbrengen van 2.525 m2 asfaltverharding (fietspad);
  • aanbrengen van 550 m2 asfaltverharding (rijbaan);
  • (ver)plaatsen van 148 stuks lichtmasten, inclusief het leggen van voedingskabel.

De opdracht wordt aangegaan voor de duur van het werk inclusief onderhoudsperiode. Voor deze aanbesteding is gekozen voor een nationaal openbare aanbesteding, waarbij gunning plaats vindt op basis van gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Inschrijvers welke als tweede en derde eindigen bij aanbesteding komen elk in aanmerking voor een vergoeding van €4.000,-. Dit betreft een vast bedrag welke excl. BTW dient te worden gefactureerd. Overige inschrijvers hebben geen recht op vergoeding ten behoeve van de gemaakte onkosten met betrekking tot de inschrijving, dan wel gemaakte kosten in geval van een afgebroken aanbestedingsprocedure.

De aanbesteder vraagt opdrachtnemers met een contractuele social return verplichting aan te tonen:
o Wat hun inzet voor social return is geweest.
o Dat de ingezette werknemers in het kader van social return daadwerkelijk behoren tot een doelgroep zoals opgenomen in het uitvoeringsprotocol.
De aanbesteder heeft in het kader van de aanbesteding als opdrachtgever een gerechtvaardigd belang om te controleren of de opdrachtnemer zich aan de contractueel overeengekomen social return (SROI) verplichting houdt.

Bron: Tenderned 5 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232311;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *