Rijksschoonmaak houdt wel aanbesteding voor glazen wassen – Aanbestedingsnieuws

Rijksschoonmaak houdt wel aanbesteding voor glazen wassen

Laatst geupdate op februari 7, 2021 door redactie

De Rijksschoonmaakdienst, een dienst die is opgericht om schoonmakers van -voorheen- Asito, via de rijksoverheid een vast contract te geven en de schoonmaak via inbesteding zelf uit te voeren, houdt wel een aanbesteding voor glasbewassing. Na de gunning moet bovendien een Plan van Aanpak worden opgesteld, dat schriftelijk moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever. Sluitingsdatum is vooralsnog 11 januari 2018.

Aanbesteding 

Op initiatief van Minister Asscher van Sociale Zaken koos het kabinet Rutte II voor een geleidelijke inbesteding van schoonmaakwerkzaamheden. Schoonmaakmedewerkers komen daarmee in dienst van de Rijksoverheid en het schoonmaken wordt in eigen beheer gedaan. Met de inbesteding wil het kabinet schoonmaakmedewerkers weer als gewone collega’s deel uit laten maken van de overheid als organisatie. Daarmee voert het kabinet de afspraak uit in het regeerakkoord om de positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening te verbeteren. Over de inbesteding van schoonmaakwerk loopt nog een bodemzaak van 9 schoonmaakbedrijven die vinden dat dit de marktwerking verstoort.

Voor glazenwassers geldt dat, allemaal dus niet”. In het nieuwe kabinet lijkt er bovendien geen meerderheid te zijn voor het inbesteden van facilitaire dienstverlening. Glasbewassing was ook niet meegenomen in het eindrapport van KPMG waarin de business case voor inbesteden van schoonmaal werd gemaakt, in 2014. In een voetnoot van dat rapport is ook vermeld dat de RSO dat voorlopig ook niet wil, de opdracht met eigen mensen uitvoeren.

Werkdruk

In 2009 stelde de arbeidsinspectie nog vast dat de glazenwassers regelmatig een hoge werkdruk ervaren. “Dit wordt vaak veroorzaakt door verstoringen in eerdere fases van het proces en (voortdurende) wijzigingen van de plannen.” Daarover zijn veel goede beleidsstukken verschenen, maar de werkdruk wordt nog steeds als hoog ervaren.

Bron: Rijksoverheid/Arbeidsinspectie 2010

In de aanbesteding is dan ook de Code Verantwoordelijk Marktgedrag met de tender meegestuurd. Die is opgesteld door de gelijknamige stichting, die namens verschillende branches, om doorgeschoten marktwerking tegen te gaan, waaronder onder meer ook de hoge werkdruk bij glasbewassing. Die benadrukt dat er vooral op kwaliteit moet worden ingekocht, en niet zo zeer op prijs.

Whitepaper

Die Stichting CVM heeft inmiddels sinds 2016 ook een whitepaper over glasbewassing, die nog maar eens benadrukt dat ook de opdrachtgever een rol heeft, bijvoorbeeld als het gaat om het naleven van de ARBO-wetgeving over de veiligheid bij werken op hoogte.  Volgens die wetgeving moet je onder meer het personeel goed opleiden maar bijvoorbeeld ook voorkomen dat de hele dag omhoog moet worden gekeken bij het gebruik van de wassteel-methode.

“Voor de bereikbaarheid zijn in de branche arboregels opgesteld. Veilig werken op hoogte is van levensbelang. Specialisten moeten daarom met risico-inventarisaties en -evaluaties werken. Dat zou herkenbaar moeten zijn in de prijsstelling. Conform arbocatalogus. De keuze van benodigde werkmethode verschilt per locatie en is vaak van invloed op de prijs.”

Ook als het gaat om ketenaansprakelijkheid in meer algemene zin wijst de whitepaper naar de opdrachtgever. Zo is de opdrachtgever eveneens verantwoordelijk als de hoofdaannemer de lonen niet uitbetaalt. Die whitepaper zit dus niet bij de aanbesteding.

Social Return

Verder is wel meegestuurd, een social return bepaling op basis waarvan <de aanneemsom/ de loonsom/ het aantal in te zetten uren> aan social return moet worden ingezet. Social Return wil zoveel zeggen als dat er iets moet worden “teruggegeven” aan de samenleving, alsof schone ramen daartoe nog niet genoeg zijn, maar in de praktijk komt social return eigenlijk altijd neer op het inzetten van uitkeringsgerechtigden.

In dit geval gaat het bij social return volgens de aanbestedingsdocumentatie om mensen uit de WWB,WSW en WIA. Voor ambtenaren die hier minder in thuis zijn, spellen we maar even, dat is de bijstand, arbeidsgehandicapten die een WS-indicatie hebben om te werken op een sociale werkplaats voor arbeidsgehandicapten en de arbeidsgehandicapten allemaal in algemene zin. “Gezien de aard en organisatie van de werkzaamheden zijn de mogelijkheden voor met een fysieke beperking gering”, zo stelt de Stichting CVM, maar heel veel verstand van glasbewassing is daarvoor niet nodig. Je kan het je bijna zelf bedenken; dat arbeidsgehandicapten niet alleen gehandicapt zijn voor arbeid maar ook voor fysiek zware arbeid op hoogte.

Nu werd in augustus dit jaar nog bekend dat maar liefst 310 moeilijk plaatsbare jongeren tot 27 jaar toch gewoon weer aan de slag konden als glazenwasser, mede dank zij de inzet van Haagse crowdfunder Stichting Nelis. Voor de opgehaalde €60.000 kregen zij een startkit (met daarin werkschoenen, kleding en een complete emmerset) en een verkorte vakopleiding, van ondernemer Ian Smeyers.

Veilig werken op hoogte? 

Staat er dan nergens iets over het veilig werken op hoogte in de aanbesteding? Toch wel. In het meest recente PIANOo Criteriadocument voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van Schoonmaak dd. maart 2017 zijn in de selectie-eisen zijn toch heel wat kwaliteitseisen meegenomen, waaronder dat alle glasbewassing moet worden uitgevoerd “conform de uitgave “Veilig werken op hoogte, Risico- Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, Module Glas- en Gevelreiniging”.

 

De geschatte omvang van de percelen

Geschatte omvang perceel 1 is € 248.500,-.
Geschatte omvang perceel 2 is € 169.700,-.
Geschatte omvang perceel 3 is € 106.500,-.
Geschatte omvang perceel 4 is € 52.250,

Bij de aanbesteding zit ook een angstaanjagende uitwerking van de “emvi-superformule”, zoals de formule onder inkopers liefkozend is gaan heten. Die hebben we toch even meegenomen…

Zie verder:

 

https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f4e920b3b80cf3fd8b8db4dea14a1a80/pageId/D909C/huidigemenu/aankondigingen/cid/5607482/cvp/join

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *