Rijk vernieuwt algemene voorwaarden – Aanbestedingsnieuws

Rijk vernieuwt algemene voorwaarden

Het rijk heeft zijn algemene voorwaarden vernieuwd. De nieuwe algemene voorwaarden zijn inkoopvoorwaarden, die de eisen bevatten waar alle aan de overheid verkopende ondernemers moeten moeten voldoen. De meeste aanbesteders sturen de algemene voorwaarden bij elke aparte aanbesteding op TenderNed ook nog mee. De vernieuwing is officiëel geworden met de publicatie in de Staatscourant van afgelopen 3 oktober. Daarbij zijn drie algemene voorwaardenpakketten vernieuwd: het ARBIT, de ARVODI en de  ARIV. Er zijn er echter meer, ook speciaal voor zaken doen met defensie. Die worden niet elke twee jaar vernieuwd.

Andere algemene voorwaarden zijn

  • Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012)  Deze zijn iets anders omdat die niet eenzijdig door de overheid zijn opgesteld.
  • Algemene voorwaarden voor de inhuur van personen (AVIP 1999)
  • Algemene voorwaarden voor de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van het ministerie van Defensie (AVWD 1995)

De rijksinkoopvoorwaarden zijn bijzondere algemene voorwaarden omdat ze naast civielrechtelijk worden meegegeven ook bestuurlijk zijn afgekondigd in de Staatscourant. Je erop beroepen dat je de algemene voorwaarden niet hebt meegekregen, heeft dus niet veel zin.

Battle of forms

Veel grotere ondernemers die verkopen aan de overheid, hebben vergelijkbare leveringsvoorwaarden. Dan is het niet op voorhand duidelijk welke voorwaarden het meest gelden. Dat zal pas blijken als een zaak voor de rechter is. Het nut van algemene voorwaarden wordt ook vooral bewezen als er in een rechtszaal op beroepen moet worden.  Dat blijkt dus alleen tijdens een juridisch geschil. Er is welgeteld 1 inhoudelijke uitspraak te vinden over de toepassing van ARBIT, 2 over de toepassing van het ARVODI, een waarin de overheid een boek over het functioneren van RWS volledig redigeert en een over een in brand vliegende printer. Er zijn ook in totaal 2 uitspraken over het ARIV, een daarvan is weer over diezelfde in brand vliegende printer.

Zo kan je je afvragen of de contractrechtelijke bepalingen over garantie uit het Burgerlijk Wetboek en van de Auteurswet niet eveneens hadden volstaan. Was het in brand vliegen van de printer niet op een of andere andere manier tegen te gaan. Als ondernemer is de herziening van de algemene rijksvoorwaarden in elk geval niet iets om van wakker te liggen.  Behalve misschien over de vraag hoeveel ambtenaren hiermee bezig zijn geweest en hoe veel belastinggeld daaraan is uitgegeven.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *