Renovatie en uitbreiding Vrijeschool Vredehof Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding Vrijeschool Vredehof Rotterdam

Impressie: © St. Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Het project omvat de renovatie van De Vrijeschool Vredehof aan de Vredehofweg 30 in Rotterdam. Het bestaande schoolgebouw bestaat uit een oudbouw van 3 bouwlagen en een souterrain en heeft een beschermd stadsgezicht alsmede een éénlaagse aanbouw voor de kleuterklassen. Het ontwerp is opgesteld door 9graden architectuur en is als volgt gekenmerkt:
– De contouren en gevel van de oudbouw blijft gehandhaafd. Intern worden de klaslokalen op de verdieping deels samengevoegd en wordt de gehele installatie vervangen.
– De aanbouw zal tot aan de bestaande begane grondvloer worden gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw. De nieuwe aanbouw bestaat uit een staalconstructie met houten liggers en een CLT dak.
– Het schoolplein valt buiten de scope van het ontwerp en blijft gehandhaafd.
– Als ambitieniveau is PvE Frisse Scholen klasse B aangehouden

Op basis van de leerling prognose is door de gemeente voor de school een omvang vastgesteld op zo’n 250 leerlingen met een totale omvang van 1.609 m2 BVO. De capaciteit voor de buitenschoolse opvang is vastgesteld op 50 plaatsen en krijgt
onderdak binnen het vastgestelde BVO.
De werkzaamheden voor het werk bestaan uit gedeeltelijke sloop van de bestaande
aanbouw, de realisatie van de bouwkundige werkzaamheden, het elektrotechnische installatiewerk en het werktuigbouwkundige installatiewerk op basis van bestek en tekeningen zoals die in de gunningsfase worden gedeeld.
De projectorganisatie gaat uit van een traditionele bouworganisatievorm. Het ontwerpteam werkt het ontwerp tot en met Technisch Ontwerp (
TO) incl. bestek uit. De aannemer is verantwoordelijk vanaf UO-fase tot en met realisatie.

Aanvang van de bouw is voorzien in december 2021 en de oplevering staat gepland in de zomer van 2022. De school zal haar activiteiten tijdens de bouw en renovatie ontplooien op een tijdelijke locatie op ongeveer 500m van de huidige locatie.  De procedure betreft een nationale niet-openbare aanbesteding. Dit moet leiden tot de selectie van gegadigden, inschrijving door die gegadigden, gevolgd door gunning aan en contractvorming met de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing. Op grond van artikel 1.22 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012 is het ARW 2016 (hoofdstuk 3 niet-openbare procedure) van toepassing. De procedure kent twee fasen, te weten de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase wordt de organisatie van gegadigden beoordeeld aan de hand van te stellen eisen en criteria. Resultaat van deze fase is de selectie van drie gegadigden, voor zover er voldoende gekwalificeerde gegadigden zijn.

Indien de aanbestedende dienst besluit tot gunning over te gaan, wordt dit gedaan aan de inschrijver die voldoet aan de vastgestelde eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan op basis van de beste
prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV). De weging zal zijn 70% voor prijs en 30% voor kwaliteit. De overige inschrijvers krijgen schriftelijk bericht van afwijzing voorzien van motivatie.

Bron: Tenderned 30 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231807

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *