Renovatie en uitbreiding BS “De Hoeksteen” Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Renovatie en uitbreiding BS “De Hoeksteen” Vlaardingen

Impressie: © SIKO

De Stichting Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs (SIKO) is op zoek naar een integraal uitvoeringsteam voor de renovatie en uitbreiding van basisschool De Hoeksteen te Vlaardingen. Het oorspronkelijke bouwjaar van de school is 1978, in 2011 heeft een renovatie plaatsgevonden en is de school uitgebreid met één groep. De bouwkundige staat van het gebouw is redelijk te noemen. De Hoeksteen heeft op dit moment een ruimtetekort. Op basis van de in 2018 opgestelde leerlingenprognose heeft De Hoeksteen op dit moment behoefte aan een uitbreiding van 738 m2 bvo. Daarnaast zal er ook aanvullende ruimte gecreëerd moeten worden voor de kinderopvang (van 473 m2 bvo).Het projectteam is momenteel bezig met de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO). Conform afspraken tussen SIKO en de gemeente Vlaardingen zijn de vastgestelde vierkante meters uitbreiding als volgt:
Uitbreiding onderwijs: 738 m2 BVO
Uitbreiding kinderopvang: 473 m2 BVO
Totaal uitbreiding: 1.211 m2 BVO

Het object van aanbesteding is het renoveren en het realiseren van de uitbreiding van De Hoeksteen en kinderopvang van
KomKids te Vlaardingen, inclusief de vaste inrichting en de aanleg van de buitenruimte. De uitbreiding betreft een extra vleugel voor de kinderopvang en extra lokalen op de eerste verdieping in het centrale gedeelte van het gebouw. De school blijft (gedeeltelijk) functioneren gedurende de uitvoering en daarom dient de uitvoering gefaseerd plaats te vinden. Het leveren en monteren van de vaste inrichting en de uitvoering van het buitenterrein worden als optie uitgevraagd in deze aanbesteding.

De aanbesteding vindt plaats volgens een nationale niet-openbare procedure. De eerste fase van de niet-openbare procedure is de selectiefase. In deze fase kunnen alle geïnteresseerde ondernemers zich aanmelden als gegadigde. Het is daarbij noodzakelijk dat u zich op tijd aanmeldt én voldoet aan de geschiktheidseisen. Als er meer dan drie gegadigden zijn die aan de geschiktheidseisen voldoen zal aan de hand van de selectiecriteria worden bepaald welke gegadigden worden uitgenodigd voor de gunningsfase. De drie gegadigden die het beste scoren op de selectiecriteria krijgen zo’n uitnodiging. Na de selectiefase volgt de gunningsfase. De geselecteerde gegadigden worden door de aanbesteder uitgenodigd tot deelname aan de gunningsfase. Bij de start van de gunningsfase worden de aanbestedingsstukken verstrekt aan de geselecteerde partijen. De beoordeling van de inschrijvingen zal plaatsvinden op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). De inschrijvers worden gevraagd om een totaalprijs (inschrijvingssom) in te dienen. Naast de prijs gelden de volgende kwalitatieve criteria:
A. plan van aanpak – projectbeheersing;
B. plan van aanpak – omgeving en gebruikers;
C. plan van aanpak – organisatie en samenwerking.
Aan iedere inschrijver wordt de mogelijkheid geboden de inschrijving in een presentatie aan de beoordelingscommissie toe
te lichten. NDR: Kortom laagste prijs en het beste leuterverhaaltje.

Bron: Tenderned maandag 17 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/339946

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 18 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *