Regio Breda onderzoekt warmtenet – Aanbestedingsnieuws

Regio Breda onderzoekt warmtenet

Enexis Groep en provincie Noord-Brabant hebben samen met Berenschot onderzoek gedaan naar afwegingen en keuzes voor de ontwikkeling van EnergiewebXL. EnergywebXL staat voor de infrastructuur van warmte- en stoomnetten op en rondom het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). Deze netten vervoeren restwarmte en CO2. Die warmte moet worden afgevoerd naar een warmtenet voor

Uit het onderzoek blijkt dat één van de belangrijkste voorwaarden voor een financierbaar maar toch open warmtenet een goed systeem van warmtetransportrechten is. Belangrijk is steeds, wie betaalt voor de aanleg van de transportleidingen. Risico voor financiering door afnemers en producenten kan met lange-termijn leveringscontracten worden afgedekt, maar als daarmee alle capaciteit gereserveerd wordt, is er geen open warmtenet met toegang voor derden.

© RVO 2014

Het warmtenet moet beginnen voor glastuinbouwers op Nieuw Prinsenland, in de gemeente Steenbergen bij Dinteloord. Van daar moet er een verbinding worden gelegd tussen de glastuinbouw en het industrieterrein bij Moerdijk, waar de warmte juist vrij komt. De regio denkt verder aan het verbinden naar bestaande warmtenetten in Midden-Brabant of in de regio Dordrecht.

 

De oplossing is dan gelegen in publieke financiering, die vaak gewenst of zelfs nodig is voor warmtenetten. Dit kan vanuit het Rijk, de provincie of andere financiers. Deze kunnen dan wensen dat een gedeelte van de transportcapaciteit vrij blijft voor toekomstige deelnemers. De provincie en Enexis Groep werken momenteel samen met een aantal stakeholders verder aan de concrete invulling van een passend ingroeimodel.

Bron: Enexis, 16 november 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *