Reconstructie Zevenhuizerstraat Hamseweg Amersfoort – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Zevenhuizerstraat Hamseweg Amersfoort

D

VO Zevenhuizerstraat
Impressie: Gemeente Amersfoort

e gemeente Amersfoort heeft een niet openbare aanbesteding geplaatst voor de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg, gelegen in Hoogland. Volgens Amersfoort zijn deze straten toe aan groot onderhoud riolering. De riolering is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. In de huidige situatie ligt er enkel een gemengd rioolstelsel. Daarnaast moet er een  hemelwaterriool bijgelegd worden om een gescheiden stelsel te creëren.

Omdat voor de rioleringswerkzaamheden de weg volledig moet worden opgebroken, wordt ook de bovengrondse inrichting van de Zevenhuizerstraat en de Hamseweg aangepakt. De Zevenhuizerstraat kenmerkt zich als een wijkontsluitingsweg waar 50 km/uur gereden mag worden. De Hamseweg is een 30 km/uur weg met een sterke verblijfsfunctie in het winkelgedeelte. Het project staat voor het vierde kwartaal 2020 op de planning om te starten met de uitvoering. De uitvoering van het project omvat op hoofdlijnen de volgende werkzaamheden:

Zevenhuizerstraat:

  • Aanleggen infiltratie hemelwaterriool;
  • Uitvoeren van grondwerk;
  • Opbreken en afvoeren bestaande verhardingen van asfalt en tegels;
  • Aanleggen nieuwe trottoirs;
  • Aanleggen nieuwe asfaltweg in stil asfalt;
  • Aanpassen bestaande verlichting ;
  • Aanleg van groen.

Hamseweg:

 • Aanleggen infiltratie hemelwaterriool en gemengd riool;
 • Uitvoeren van grondwerk;
 • Opbreken en afvoeren bestaande verhardingen van asfalt en tegels;
 • Aanleggen van een nieuw verblijfsgebied in geluidreducerende betonstraatstenen ;
 • Aanleggen nieuwe asfaltweg;
 • Aanleggen nieuwe openbaar verlichting;
 • Aanleg van groen.

De gunning wordt conform artikel 2.6.1 van het ARW 2016 verleend op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.
Voor de bepaling van de beste prijs-kwaliteitverhouding hanteert de aanbestedende dienst de criteria prijs (60%) en kwaliteit van het plan van aanpak 40%..

Bron: Tenderned 9 juli 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/199858

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *