Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan Texel – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan Texel

Foto: © Gemeente Texel

De verhardingsconstructie van de weg van Den Burg naar De Cocksdorp is aan het einde van zijn levensduur en de weg is niet ingericht conform de richtlijnen en principes van Duurzaam Veilig. Het genoemde tracé dient gereconstrueerd te worden en ingericht te worden conform de richtlijnen en principes van Duurzaam Veilig. Extra aandachtspunt hierin is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de diverse kruisingen. Het totale project is opgedeeld in 2 fasen:
Fase 1: Akenbuurt – Kogerweg – Nieuwlanderweg tussen de rotonde met de Pontweg en de rotonde Ruigendijk;
Fase 2: Postweg Rotonde Ruigendijk en de aansluiting met de Vuurtorenweg/Molenlaan.

Deze aanbesteding betreft uitsluitend fase 2. Hierbij moet worden opgemerkt dat het werk van fase 2 in deelfasen wordt uitgevoerd zoals nader beschreven in het bestek. De opdracht omvat op hoofdlijnen:
het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
het maaien en frezen van groenvoorzieningen;
het verwijderen van bomen;
het frezen en opbreken van asfaltverhardingen;
het opbreken van betontegels, betonstraatstenen, opsluitbanden en trottoirbanden;
het verwijderen van funderingslagen;
het uitvoeren van grondwerken (ontgraven, vervoeren en verwerken);
het verwijderen van de bestaande duikers en aanbrengen van nieuwe duikers incl. uitstroomvoorzieningen;
het verwijderen van de kolken incl. aansluitingen en het aanbrengen van kolken incl. aansluitingen;
het aanbrengen van een funderingslaag;
het aanbrengen van asfaltverhardingen;
het aanbrengen van basaltonverhardingen;
het aanbrengen van betontegels, grasbetontegels en betonbanden;
het aanbrengen van markeringen (op asfaltverharding en elementverhardingen);
en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden. 

Het werk dient op basis van de RAW-systematiek met de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV-2012) te worden gerealiseerd. Zoals nu voorzien wordt gestreefd naar een feitelijke start van de uitvoering in week 42 (2021) met dien
verstande dat voorafgaande aan deze datum al voorbereidende werkzaamheden (zonder impact op de omgeving) kunnen plaats vinden. Oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2023. Een en ander is indicatief en kan gewijzigd worden.

De aanbesteding is er een volgens de Europese openbare procedure met als doel te komen tot contractering van een ondernemer ten behoeve van de realisatie van het werk, gedefinieerd als: Bestek nr.21016 ‘Reconstructie Postweg – Vuurtorenweg/Molenlaan te Texel’. Op deze aanbesteding is de Aanbestedingswet en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW2016) van toepassing. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV). 

Bron: Tenderned 12 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227700

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *