Reconstructie Madesteinweg en Madepolderweg Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Madesteinweg en Madepolderweg Den Haag

Kaart: GEM Vroondaal

GrondExploitatieMaatschappij Vroondaal heeft in opdracht van het gemeentebestuur van Den Haag een aanbesteding geplaatst voor de reconstructie van de Madesteinweg en de Madepolderweg. Het betreft een project met een ingrijpende impact op de omgeving. Verwacht wordt dat het project brede aandacht trekt vanuit de omgeving en de gemeenteraad. Daarmee zal er ook een groot (bestuurlijk) afbreukrisico
zijn. Het naadloos kunnen faseren en uitvoeren in gunstige perioden en het beheersen van risico’s tijdens de uitvoering weegt daarom zwaar in de beoordeling van de Inschrijvingen. Het project wordt uitgevoerd met overheidsgeld afkomstig van de gemeente Den Haag, aangevuld met subsidiegelden en co-financieringen. De Aanbestedingswet 2012 is daarom van toepassing op het Project.

De Madesteinweg en Madepolderweg (Zie Figuur 1) zijn gelegen in het gebied dat omsloten wordt door de Lozerlaan, Monsterseweg, Oorberlaan, Madepolderweg-Van Elswijkbaan (Transporteursbaan) en Nieuweweg (N211). De Madesteinweg vormt de schakel tussen de
Monsterseweg en Nieuweweg (N211) waarop de Madepolderweg aansluit. Vanuit Vroondaal sluit een aantal woonstraten aan op zowel de Madesteinweg als de Madepolderweg en daarmee (indirect) op de hoofdwegenstructuur van Den Haag.

De Madepolderweg krijgt voor het
gedeelte tussen de Madesteinweg en Van Elswijkbaan (Transporteursbaan) een verkeersfunctie van een lagere orde. De Madesteinweg blijft een wijkontsluitingsweg (50 km/uur) en de Madepolderweg (tussen de Madesteinweg en Exporteursbaan Transporteursbaan) wordt een erftoegangsweg (woonstraat) met een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Bron: Tenderned 14 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177807

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *