Reclamemast A58 Best – Aanbestedingsnieuws

Reclamemast A58 Best

De beoogde locatie aan de A58. Foto: Google Streetview

Het doel van deze aanbesteding is een onderneming te selecteren die in staat en bereid is om een reclamemast te realiseren en te exploiteren op de vooraf vastgestelde locatie. De reclamemast moet worden geplaatst op grond die in eigendom is van de gemeente Best. De openbare aanbesteding resulteert  in een huurovereenkomst en een overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal tussen de gemeente Best en de huurder voor het (laten) plaatsen, onderhouden en commercieel
exploiteren van de reclamemast op de aangewezen locatie. Het recht van opstal wordt bevestigd door middel van een notariële akte. De geselecteerde inschrijver draagt de kosten van deze akte en zal hiervoor de notaris aanwijzen. In plaats van het recht van opstal dient de geselecteerde exploitant jaarlijks huur te betalen aan de Gemeente.

De locatie bevindt zich aan de snelweg A58. De locatie is vanuit beide richtingen zichtbaar. De gemeente heeft een strook geselecteerd waar men de mast op kan plaatsen, zie programma van eisen voor nadere details. Een reclamemast past niet in het geldende bestemmingsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Best. De gemeente zal echter haar medewerking verlenen om een omgevingsvergunning voor de realisatie van een reclamemast te verlenen. U dient een uitgebreide zienswijze en een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen. In overleg tussen gemeente en huurder zal de precieze locatie van de reclamemast worden vastgesteld.

Na definitieve gunning zal de huurovereenkomst gesloten worden onder voorbehoud van onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Uiterlijk vier maanden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning (of eerder indien Huurder al start met exploitatie) start de huurtermijn. Deze termijn heeft een looptijd van tien jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van vijf jaar. De betaling van de huurprijs zal plaatsvinden bij achterafbetaling per kwartaal. De eerste betaling
zal plaats vinden in het eerste kwartaal na zeven maanden na onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning of (indien eerder gereed) het eerste kwartaal na start exploitatie van de reclamemast. De gemeente volgt een nationale openbare procedure.  De gemeente beoordeelt de inschrijvingen aan de hand van het gunningscriterium de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned vrijdag 22 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242077

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *