Reclame exploitatie Reclamevitrines Metropoolregio Rotterdam- Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Reclame exploitatie Reclamevitrines Metropoolregio Rotterdam- Den Haag

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is concessieverlener van het openbaar vervoer in de regio Rotterdam Den Haag voor bussen, trams, regiotaxi en RandstadRail. Deze aanbesteding heeft betrekking op de reclame exploitatie (waaronder het wisselen van de reclameposters en het beheer en onderhoud) van reclamevitrines in of op:
– de reclamevitrines in RandstadRail voor wat betreft vervoersgebied HTM, en
– de reclamevitrines in haltevoorzieningen in de gemeenten Den Haag, Delft, Midden-Delfland, en Westland, en
– de vrijstaande reclamevitrines in de gemeente Delft en
– optioneel extra vrijstaande reclamevitrines in de gemeente Delft (een aantal daarvan kan digitaal uitgevoerd worden door concessiehouder) en
– de vrijstaande reclamevitrines in de gemeente Westland.

Onder ‘optioneel’ wordt verstaan, dat de inschrijver ervoor kan kiezen om in zijn inschrijving aan te bieden dat hij meer vrijstaande reclamevitrines zal exploiteren dan minimaal is vereist (waarbij hij rekening moet houden met het in het Programma van Eisen opgenomen maximum). In geval van concessieverlening zal hij zijn inschrijving moeten nakomen, hij heeft dan geen mogelijkheid om hier alsnog van af te zien. De concessieverlener heeft het voornemen deze overeenkomst en haar verplichtingen over te dragen aan HTM (naar verwachting in 2022). De Concessiehouder stemt door het doen van een inschrijving reeds nu in met deze voorgenomen overdracht.

Het doel van Concessieverlener met deze aanbesteding is het sluiten van:
1. Perceel 1 – Den Haag: Een concessieovereenkomst met één concessiehouder voor de reclame
exploitatie van reclamevitrines in de haltevoorzieningen in de gemeente Den Haag en reclamevitrines op RandstadRail.
2. Perceel 2 – Delft: Een concessieovereenkomst met één concessiehouder voor de reclame exploitatie van reclamevitrines in de hHaltevoorzieningen, en vrijstaande reclamevitrines,
3. Perceel 3 – Midden Delfland en Westland: Een concessieovereenkomst met één concessiehouder voor de reclame exploitatie van reclamevitrines in de haltevoorzieningen en vrijstaande reclamevitrines in de gemeente Westland.

-of-

4. Perceel 4 – TOTAAL: Een concessieovereenkomst met één concessiehouder voor de reclame exploitatie van de percelen 1, 2 en 3.

Zowel bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf als grote ondernemingen hebben interesse in de concessieovereenkomsten. Concessieverlener wil beide type ondernemingen in staat stellen om een optimale aanbieding te kunnen doen tegen voor hen aanvaardbare risico’s. Concessieverlener is gebaat bij een zo groot mogelijke concurrentie om aldus de hoogste totale afdracht te
ontvangen. Het sluiten van één concessieovereenkomst voor alle percelen tezamen heeft positieve organisatorische gevolgen voor concessieverlener. Er hoeft in dat geval maar één concessiehouder gemanaged te worden in plaats van potentieel drie. Er hoeft tevens maar één concessieovereenkomst gemanaged te worden in plaats van drie. Organisatorische risico’s van
samenvoeging zijn er naar het oordeel van concessieverlener niet. Gelet op voorgaande biedt concessieverlener inschrijvers de mogelijkheid om in te schrijven op één of meer van de drie percelen (1, 2 en 3) en/of op alle percelen tezamen (4).

Perceel 1 – Den Haag/ RandstadRail
De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst is 1 januari 2022. De concessieovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2027. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de concessieovereenkomst te verlengen door de duur van twee jaar. Hiervoor is instemming van beide partijen noodzakelijk. De concessiehouder van de huidige concessieovereenkomst in de gemeente Den Haag is Exterion Media. De concessiehouder van de huidige concessieovereenkomst RandstadRail is Exterion
Media.
Perceel 2 – Delft
De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst is 1 januari 2022. De concessieovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2027. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de concessieovereenkomst te verlengen door de duur van twee jaar. Hiervoor is instemming van beide partijen noodzakelijk. De concessiehouder van de huidige concessieovereenkomst in de gemeente Delft is Exterion Media.
Perceel 3 – Midden-Delfland en Westland
De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst is 1 januari 2022. De concessieovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2027. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de concessieovereenkomst te verlengen door de duur van twee jaar. Hiervoor is instemming van beide partijen noodzakelijk.
De concessiehouder van de huidige concessieovereenkomst in de gemeenten Midden-Delfland en Westland is Exterion Media.
Perceel 4 – De voornoemde percelen tezamen
De beoogde ingangsdatum van de concessieovereenkomst is 1 januari 2022. De concessieovereenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2027. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om de concessieovereenkomst te verlengen door de duur van twee  jaar. Hiervoor is instemming van beide partijen noodzakelijk. 

De aanbestedende dienst volgt een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het gunningscriterium is de hoogste totale fictieve afdracht op jaarbasis.

Bron: Tenderned zondag 26 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/239278

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *