Realistisch oefenen Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Realistisch oefenen Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

Foto: Pixabay.com

De aanbestedende dienst heeft het voornemen om een raamovereenkomst met een tweetal trainingscentra aan te gaan voor het verzorgen van realistische oefeningen. Met deze aanbesteding oefenen onder realistische omstandigheden 2024-2027 wordt beoogd dat alle repressieve manschappen en bevelvoerders één  realistisch oefenmoment per twee jaar doorlopen op
een extern oefencentrum gebaseerd op scenario’s die passen bij het risicoprofiel van de aanbestedende dienst voor de kerntaak Brand en IBGS (ontwikkelingen energietransitie programma VET).

De huidige contracten met trainingscentra lopen per 1 juli 2023 af. Het huidige contract is niet verlengbaar. Dit houdt in dat er een nieuwe aanbesteding moet komen voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 voor het oefenen onder realistische omstandigheden kerntaak brand.

De aanbestedende dienst wenst graag raamovereenkomsten af te sluiten met twee partijen die bekwaam en vaardig zijn in het faciliteren en begeleiden van realistische trainingen. Deze raamovereenkomsten worden gesloten met partijen die voldoen aan de eisen zoals gesteld en als hoogste in rang geëindigd. Onder realistisch oefenen wordt in deze aanbesteding verstaan: (Inzet)oefeningen in teamverband met een tankautospuit primair gericht op routine en snelheid met als onderwerp
brandbestrijding in het algemeen, gebouwbrandbestrijding en ontwikkelingen energietransitie in het bijzonder. De realistische oefeningen worden aan de hand van het risicoprofiel VNOG opgesteld en naar de behoefte van een post en/of verzorgingsgebied ingedeeld. Ten opzichte van eerdere jaren, is er door de aanbestedende dienst gekozen om verder te gaan met de ingeslagen weg rondom de basisprincipes brandbestrijding. Nieuw is om de scenario’s te combineren met de ontwikkelingen die er zijn rondom de energietransitie. De aanbestedende dienst wil beter voldoen aan de behoeftevraag van de posten. De inhoud van de trainingen moeten aansluiten op de huidige les- en leerstof van het NIPV en het
competentieniveau van de deelnemers. De aanbestedende dienst beoordeelt en rangschikt de inschrijvingen op basis van het
gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 2oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274470

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *