Realisatie VSO Deventer (verdeeld over twee aanbestedingen) – Aanbestedingsnieuws

Realisatie VSO Deventer (verdeeld over twee aanbestedingen)

©Zaz 2024

De Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland (SOTOG) is van plan nieuwbouw te realiseren voor VSO Deventer (werktitel) te Deventer.
De VSO Deventer is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 4) waarbij uit wordt gegaan van 200 leerlingen en bestaat uit 28 lokalen, 1 horecalokaal, 2 praktijklokalen en twee stuks gymlokalen gecombineerd. De school wordt 2-laags gerealiseerd en de totale gebruiksoppervlakte zal circa 3680 m² bedragen. De mogelijkheid blijft echter aanwezig dat het aantal leerlingen maximaal 150 zal zijn en bestaat uit 20 lokalen, 1 horecalokaal, 2 praktijklokalen en één gymzaal. De gebruiksoppervlakte zal in dat geval totaal 2700 m² bedragen.
Van deze kleinere versie wordt in deze selectie uitgegaan bij vaststelling van de kerncompetentie en de selectiecriteria de gebruiksoppervlakte betreffend.
De nieuwbouw vindt plaats op het perceel naast Storminkstraat 2 (Politiebureau) te Deventer op braakliggend terrein.
De looptijd van de opdracht is indicatief:
– start zo spoedig mogelijk na gunning,
– start op locatie: 1 april 2025
– oplevering: 1 juli 2026.

De uitvoerende werkzaamheden worden in twee verschillende aanbestedingen aanbesteed:
– de bouwkundige werkzaamheden (
– de installatietechnische (E&W) werkzaamheden
De partij die de bouwkundige werkzaamheden gegund krijgt zal de coördinatieplicht krijgen over de installatietechnische werkzaamheden.

De Aanbesteder heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europese niet-openbare procedure.
De niet-openbare procedure bestaat uit twee fasen: de Selectiefase en de Inschrijvingsfase.
De Selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een aanmelding mag indienen.
Op basis van de beoordeling van dit verzoek tot deelneming (aanmelding) worden de gegadigden geselecteerd die in aanmerking komen voor toelating tot de inschrijvingsfase. Na deze selectie ontvangen de betreffende gegadigden de uitnodiging tot inschrijving, op basis waarvan gegadigde een inschrijving mag indienen en mag meedingen naar gunning van de opdracht. De ingediende inschrijvingen worden beoordeeld door één of meer, nader samen te stellen, brede beoordelingscommissies.

Bron: Tenderned dinsdag 9 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342439 (Bouwkundig) en https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342439 (installatietechnische werkzaamheden)

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *