Realisatie vervangende nieuwbouw Schreuder College – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Realisatie vervangende nieuwbouw Schreuder College

Impressie: © Stichting Horizon, Instituut Jeugdzorg en Onderwijs

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer voor de realisatie van vervangende nieuwbouw van een VSO-school.  Stichting iHUB Onderwijs heeft het bouwheerschap op zich genomen voor de realisatie van vervangende nieuwbouw van het Schreuder College aan de Taborstraat 44 te Rotterdam. Deze voorziening voor Speciaal Voortgezet Onderwijs biedt huisvesting aan circa 150 leerlingen, die studeren op VMBO- en HAVO-niveau.

De opdracht omvat :

  • Sloop bestaand gebouw + bodemsanering.
  • Bouwkundige en constructieve werkzaamheden (casco + afbouw).
  • Aanbrengen Werktuigbouwkundige installaties.
  • Aanbrengen Elektrotechnische installaties.
  • Inrichting terrein.

Het ruimtelijk programma ziet er als volgt uit:
BVO-onderwijs: 2.202 m2 (15 leslokalen +3 praktijklokalen + nevenruimten)
BVO-sport: 557 m2 (sportzaal + kleedruimten + berging + sanitair)
BVO gemeenschappelijk: 120 m2
BVO-totaal: 2.879 m2

Het ontwerp heeft een robuust, maar uitnodigend karakter aan de entreezijde en een meer met de tuin verweven karakter aan de achterzijde. Het uitgangspunt is een gebouw, dat zich als één presenteert, maar bij binnenkomst ook de diversiteit laat zien. Het ontwerp gaat uit van een hoofdentree van waaruit beide domeinen (onderwijs + sport) direct kunnen worden bereikt. Er is
een gezamenlijke ingang gecreëerd als toegang tot Onderwijs en Sport domein; in de avonduren is het sportdomein echter separaat te bereiken. Rond het hart worden diverse ruimten gesitueerd. De structuur is zo opgezet, dat een ruime, lichte entreezone wordt gecreëerd van waaruit de gebruikers goed zichtbaar zijn en de afdelingen op een heldere manier kunnen worden betreden. De af te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van zestien maanden en zal naar verwachting ingaan per 1 april 2022.

De Stichting hanteert de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. Op de aanbestedingsprocedure is deel 1 en deel 2 van de Aanbestedingswet en hoofdstuk 3 van het ARW van toepassing. De aanbestedingsprocedure bestaat uit twee fasen, te weten, de selectiefase en de gunningsfase. Het gunningscriterium dat de Stichting in de gunningsfase van de procedure hanteert is de economisch meest voordelige inschrijving, bestaande uit de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De bijbehorende gunningscriteria worden te zijner tijd in de gunningsleidraad bekend gemaakt.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *