Realisatie kindcentrum Bleiswijk – Aanbestedingsnieuws

Realisatie kindcentrum Bleiswijk

CBS De Wiekslag is momenteel gevestigd aan de IJsvogellaan en CBS De Poort ligt aan de Dorpsstraat te Bleiswijk. Beide panden verkeren in een verouderde staat en voldoen bouwkundig en installatietechnisch niet aan de eisen en wensen binnen het nieuwe onderwijsconcept van Spectrum-SPCO. De Wiekslag en De Poort zijn daarom twee van de vier scholen in Bleiswijk die conform het ‘Integraal Huisvestingsplan (IHP) Primair Onderwijs 2020-2024” van gemeente Lansingerland in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw. Door het schoolbestuur is in overleg met het team en de medezeggenschapsraad van zowel CBS De Wiekslag als CBS De Poort besloten dat de scholen op 1 augustus 2023 gaan fuseren. Per 1 augustus 2023 is de Wiekslag verhuisd naar het gebouw van CBS De Poort dat als tijdelijke huisvesting zal dienen tot de nieuwbouw gereed is.
De nieuwbouw van kindcentrum Bleiswijk heeft een oppervlak van ca. 2.340 m2 BVO en zal onderdak bieden aan een basisschool met 320 leerlingen, een kinderdagverblijf (KDV) met 48 kindplaatsen en een buitenschoolse opvang (BSO) met 50 kindplaatsen. Tevens wordt de indeling en inrichting van het buitenterrein (+/- 2.600 m2) aangepast, waarbij zoveel mogelijk van de bestaande bomen en het groen behouden blijven. Start voorbereiding en uitvoering werkzaamheden staat voor medio eerste kwartaal 2024 gepland. Tijdens de voorbereiding en de uitvoering dient er rekening gehouden te worden met de stedelijk bouwkundige context waarbinnen het gebouw wordt gerealiseerd.

De opdracht heeft betrekking op het realiseren van het project. Voor de uitvoering kiest aanbesteder (schoolbestuur Spectrum-SPCO. Spectrum-SPCO is een stichting voor protestants christelijk onderwijs met acht scholen in de gemeente Lansingerland),ervoor om de werkzaamheden door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen zal het gewenste eindresultaat dienen te worden behaald.  De uit te voeren werkzaamheden zijn onder te verdelen in drie percelen:
• Perceel 1: het uitvoeren van het bouwkundig werk van de nieuwbouw, alsmede de coördinatie over de overige bij de uitvoering betrokken partijen.
• Perceel 2: het uitvoeren van de werktuigbouwkundige installaties van de nieuwbouw.
• Perceel 3: het uitvoeren van de elektrotechnische installaties van de nieuwbouw.

Een gegadigde kan zich voor meerdere percelen aanmelden. De gevraagde stukken dienen

Impressie: ©Spectrum-SPCO

dan per perceel te worden aangeleverd. Gunning vindt plaats per perceel. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure. Er zullen per perceel maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen.

Bron: Tenderned woensdag 6 september 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/309011

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 september 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *