Realisatie huis voor de samenleving Deurne – Aanbestedingsnieuws

Realisatie huis voor de samenleving Deurne

Huis voor de Samenleving gemeente Deurne. Illustratie: © Gemeente Deurne

Het gemeentehuis van Deurne wordt verbouwd tot een toekomstbestendig huis voor de samenleving: een vernieuwd, duurzaam gebouw met een nieuw gebruik. In dit huis komen inwoners, verenigingen, organisaties en de gemeente samen om elkaar te ontmoeten, te recreëren en samen te werken. Het gebouw is dus niet alleen een gemeentehuis maar ook een thuis voor andere maatschappelijke organisaties die samen het gebouw gebruiken. Alles gericht op een optimale dienstverlening richting onze inwoners. De gemeente wil dat het een plek wordt voor de inwoners waar ze graag en veel komen. Een thuis voor alle Deurnenaren van jong tot oud.

De gevolgde procedure bij deze aanbesteding is een vergrendelde offertefase. De af te sluiten overeenkomst bestaat uit het ombouwen van het bestaande gemeentehuis naar het huis voor de samenleving. De opdracht wordt onderverdeeld in de volgende percelen:

  • perceel 1: Bouwkundige werkzaamheden. Dit betreft sloopwerkzaamheden aan het bestaande gebouw en bouwkundige realisatie van de nieuwe indeling. Hierin is o.a. ook opgenomen het leveren en aanbrengen van kozijnen en beglazing, leveren en aanbrengen van gevelisolatie en leveren en aanbrengen van dakisolatie, plafonds niet zijnde klimaatplafonds en dakbedekking;
  • perceel 2: Elektrotechnische werkzaamheden. Dit betreft alle benodigde elektrotechnische werkzaamheden inclusief o.a. het leveren en aanbrengen van verlichting en de zwakstrookinstallaties.
  • Perceel 3: Werktuigbouwkundige werkzaamheden. Dit betreft alle benodigde werktuigbouwkundige werkzaamheden inclusief o.a. het leveren en aanbrengen van klimaatplafonds en een warmte-koude-opslag.


Alhoewel de drie genoemde percelen afzonderlijk van elkaar worden gegund, gaat een definitieve gunning van elk perceel pas plaatsvinden als voor elk van de afzonderlijke percelen overeenstemming is bereikt met de winnende aannemer. Met andere woorden: de opdracht als geheel (het totaal van de drie percelen) wordt op hetzelfde moment in opdracht gegeven zodat de gehele verbouwing als één geheel naar de realisatiefase wordt doorgezet.  De opdrachten worden ook alleen verstrekt als de voor uitvoering benodigde vergunningen onherroepelijk zijn. De omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk. De vergunning Waterwet met betrekking tot de warmte-koude-opslag is alleen nodig voor perceel 3 en is verleend. Bij uitblijven van bezwaren wordt deze 16 maart 2021 onherroepelijk. De aannemers van de verschillende percelen tekenen elk een coördinatie overeenkomst waarbij de aannemer van perceel 1 namens de opdrachtgever de coördinatie voert over de werkzaamheden.

Naast de aanbestedingen voor de verschillende percelen in deze aanbesteding lopen ook nog enkele aanvullende inkooptrajecten. Het betreft het vast interieur, de vloeren (zowel tapijt, marmoleum als gietvloeren), de prefab wanden/deuren en het schilderwerk. Deze maken onderdeel uit volgens de concept-coördinatieovereenkomst. De aanbestedende dienst zal deze toevoegen en de aannemer van perceel 1 ook de coördinatie over deze werkzaamheden uit laten voeren.

De beoogde ingangsdatum van de overeenkomsten is 9 juni 2021 met de start van de werkzaamheden direct hierop aansluitend. Datum gereed bouw is 1 oktober 2022.

Bron: Tenderned 22 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220211

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *