RaB: problemen ontwerp Wilhelminasluis waren niet te voorzien – Aanbestedingsnieuws

RaB: problemen ontwerp Wilhelminasluis waren niet te voorzien

Zowel de provincie Noord-Holland als bouwbedrijf Heijmans konden de oorzaak van het probleem met het sluisontwerp niet voorzien. Dat oordeelt de Raad van Arbitrage voor de Bouw in een tussenvonnis in een geschil over het project Wilhelminasluis in Zaandam. Het tussenvonnis biedt uitgangspunten om het project samen af te ronden.

Beide partijen blijven zich onverminderd inspannen om de uitvoeringswerkzaamheden snel te hervatten. Heijmans liet dinsdag na beurs weten kansen te zien, op afronding van het project Wilhelminasluis Zaandam. Met het project is €25 miljoen gemoeid en het zou oorspronkelijk lopen van 2013-2017. Het knooppunt moest worden gemoderniseerd en verbreed voor de scheepvaart, door de sluis en twee bruggen te verbreden.

©Heijmans 2017

De uitvoeringswerkzaamheden liggen echter al langere tijd stil. De reden hiervoor is volgens Noord-Holland, dat het ontwerp van de sluiskolk niet voldeed aan de eisen van de provincie Noord-Holland. Het nieuwe ontwerp is vergevorderd. De provincie richt zich op zo snel mogelijk hervatten van de uitvoering.

Daarnaast was er sprake van overlast door trillingen. Wanneer een groot schip vanaf de Zaan de Wilhelminasluis invaart kunnen trillingen ontstaan als het schip de kant raakt. De provincie Noord-Holland heeft daarop maatregelen genomen om de overlast weg te nemen. Tussen het sluishoofd en een naastgelegen flat bevindt zich een tijdelijke zand/cement-opvulling. Deze is in een eerdere bouwfase aangebracht als tijdelijke versteviging bij de bouw van het sluishoofd. Deze zand/cement-opvulling vormt ook een onbedoelde koppeling tussen het sluishoofd en de flat. Door deze laag nu te verwijderen, kunnen trillingen niet langs deze weg door worden gegeven.

Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in 2014 verschil van inzicht. Nadat onderlinge gesprekken over ontwerp, voortgang en uitvoering vervolgens niet tot het gewenste resultaat leidden, besloten Heijmans en de provincie Noord-Holland de situatie voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

De voorziening die Heijmans met de jaarcijfers 2016 heeft genomen, lijkt toereikend; de exacte financiële consequenties worden de komende periode uitgewerkt. Beide partijen blijven zich onverminderd inspannen om de uitvoeringswerkzaamheden snel te hervatten.

Het voorlopige vonnis is niet gepubliceerd, en later te bekijken via www.raadvanarbitrage.info

Bron: Heijmans/ Noord-Holland, 31 oktober 2017

Zie voor verdere berichtgeving over het project: www.heijmans.nl

https://www.heijmans.nl/nl/nieuws/sluisdrempels-wilhelminasluis-zaandam-geplaatst/
Heijmans heeft tijdens een tiendaagse stremming nieuwe sluisdrempels geplaatst in de Wilhelminasluis in Zaandam. Deze betonnen sluisdrempels zijn nodig om de nieuwe sluisdeuren, die later deze maand worden geplaatst, goed te laten sluiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *