Raamovereenkomst stedenbouw en landschap Veghels Buiten – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Raamovereenkomst stedenbouw en landschap Veghels Buiten

Voor Stedenbouw en Landschap binnen het project Veghels Buiten maakt de gemeente Meierijstad sinds jaar en dag gebruik van externe adviesbureaus. Dit heeft als voordeel dat de er niet voor elke opdracht een andere adviseur en gedachtegang over de invulling van het project aan het werk is. Daarnaast biedt een externe adviseur de mogelijkheid voor inbreng van relevante kennis en ervaringen die elders worden opgedaan. De huidige raamovereenkomst loopt eind 2021 af. Daarom wordt een beroep op de markt gedaan om adviesdiensten te leveren op het gebied van Stedenbouw en Landschap voor Veghels Buiten. De gemeente gaat daarbij uit van een raamovereenkomst met één partij.

Veghels Buiten is een woongebied  dat in alle opzichten compleet nieuw is. Nieuwe huizen, nieuwe mogelijkheden, een nieuw concept. Veghels Buiten is geen gewone woonwijk. De huizen worden hier gebouwd in clusters, minidorpjes in het groen. Net als vroeger de Brabantse gehuchten. Er komen kleine en wat grotere buurtschappen, met elk een eigen identiteit. Allemaal liggen ze vrij in het landschap en midden in het groen. Veghels Buiten ligt aan de zuidoostkant van Veghel, pal naast het groene Aa-dal en dichtbij Eindhoven en Den Bosch. Landelijk wonen, in een prachtige groene omgeving. En toch vlakbij het centrum van zowel Veghel als Uden, met allerlei voorzieningen en gezellige terrasjes.

Belangrijke uitgangspunten voor de gemeente bij deze Europese openbare aanbesteding zijn het leveren van kwaliteit, het inbrengen van de gevraagde kennis en expertise en het borgen van de benodigde continuïteit. De aanbesteding heeft betrekking op een raamovereenkomst. Het kenmerk van een raamovereenkomst is dat de aanbestedende dienst niet of slechts bij benadering een beeld heeft van de te verwachte contractwaarde gedurende de looptijd van de overeenkomst. Op basis van ontwikkelingen, zoals de recente doorstart het Veghels Buiten in het deelgebied Noordoost en het vertrek van de gemeentelijke senior projectleider, is een groei van het het omzetvolume te verwachten van circa 15 à 20% t.o.v. het aflopende contract. Het verwachte omzetvolume voor de af te sluiten raamovereenkomst voor de voorziene duur van de raamovereenkomst bedraagt over de looptijd van vier jaar ca. €400.000,-. Om te voorkomen dat de raamovereenkomst eerder dan voorzien moet worden
ontbonden, bestaat optioneel de mogelijkheid om de overeenkomst eenmalig met een omvang van 25% uit te breiden. De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst aan te gaan voor twee jaar met een optie van verlenging van éénmaal twee jaar. De inschrijver dient zijn prijzen op te geven voor maximale duur van de raamovereenkomst (zijnde 4 jaren).  De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wordt bepaald op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij de aanbestedende dienst de tarieven en prijzen heeft vastgesteld. Daarmee is het feitelijke gunningscriterium uitsluitend de beste kwaliteit. 

Bron: Tenderned zondag 15 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/235920

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *