Raamovereenkomst kleinschalig rioolwerk Hoeksche Waard – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Raamovereenkomst kleinschalig rioolwerk Hoeksche Waard

Perceelindeling. Kaart: © Gemeente Hoeksche Waard

Hoeksche Waard is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. De gemeente ontstond na een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 en omvat naast het eiland Hoeksche Waard ook het eiland Tiengemeten.

Het werk in deze Europese openbare aanbesteding bestaat in hoofdzaak uit:
a. het uitvoeren van reparatie werkzaamheden aan huis‐ en kolkaansluitingen
b. het uitvoeren van calamiteitenwerkzaamheden aan huis‐ en kolkaansluitingen
c. het leveren van diverse materialen;
d. algemene werkzaamheden.

Het werk heeft betrekking op het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en calamiteiten voor twee jaar met de mogelijkheid om het contract tweemaal met één jaar te verlengen. Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Hoeksche Waard. Het werk is verdeeld in twee percelen (West en Oostelijk deel van de gemeente, de gemeenschappelijke grens is de A29). De percelen worden gegund aan de twee laagste inschrijvers.
De laagste inschrijver krijgt perceel 1 gegund. De tweede inschrijver krijgt perceel 2 gegund. Na één jaar worden de percelen gewisseld. De inschrijfprijzen blijven ongewijzigd.

De gunning vindt plaats op EMVI op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving op basis van laagste prijs. Motivatie:
De aanbestedende dienst heeft voor dit gunningscriterium gekozen, omdat in het bestek het werk dusdanig gedetailleerd is omschreven dat er voor inschrijvers weinig tot geen onderscheidend vermogen is anders dan de prijs. De aanbestedende dienst verwacht geen grote verschillen in kwaliteit van inschrijvers. De onderwerpen die de aanbestedende dienst belangrijk vindt, zijn als eisen in het bestek omschreven. Het hanteren van andere criteria dan prijs zou onder deze omstandigheden kunstmatig zijn. De aanbestedende dienst acht het derhalve proportioneel om te kiezen voor het gunningscriterium laagste prijs.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *