Provincie Noord-Brabant wil Bravoflex koppelen aan WMO-vervoer – Aanbestedingsnieuws

Provincie Noord-Brabant wil Bravoflex koppelen aan WMO-vervoer

©ZaZ 2020

Bij nieuwe aanbestedingen voor het ov wil de provincie Bravoflex combineren met het WMO-vervoer. Dat is de belangrijkste les uit een tussentijdse evaluatie van vijf verschillende Bravoflex-pilots. Daaruit komt ook naar voren dat reizigers deze vorm van vervoer waarderen, tegelijkertijd zijn de exploitatiekosten hoog. Het voornemen is om in december 2020 te stoppen met pilots rond Eindhoven, in Helmond en in Roosendaal.

BRAVO (Brabant vervoert ons) Bravo is de naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Mensen willen snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Wanneer én hoe het hen uitkomt. Elke dag weer, met vervoermiddelen die afhangen van hun agenda en bestemming. Busvervoer is de basis van het openbaar vervoer in Brabant. Daarvoor werkt de provincie samen met vervoerders Arriva en Hermes. De Bravoflex- pilot is een pilot met vraaggestuurd openbaar reizen. Op verzoek van een halte naar een OV-punt of van halte naar halte.

Bij het opmaken van de tussentijdse stand van zaken komt naar voren dat verregaande samenwerking tussen Bravoflex en WMO-vervoer kansen biedt, onder meer om de kosten omlaag te brengen. Om deze integratie voor de toekomst goed te regelen, is samenwerking met gemeenten en het maken van goede contractuele afspraken noodzakelijk. Daarom wordt naar aanleiding van nieuwe ov-concessies, zoals de eerstvolgende in West-Brabant, het gezamenlijk aanbesteden van Bravoflex en WMO-vervoer besproken met gemeenten.

In Helmond en Moerdijk wordt al geëxperimenteerd met de combinatie Bravoflex en WMO-vervoer, maar dat moest in Helmond vanwege corona worden gestaakt. In Helmond zijn er weinig mogelijkheden om binnen de huidige pilot kosten en opbrengst meer in verhouding te brengen. Het voorstel is om terug te vallen op twee stadslijnen die eerst reden aan de oostzijde van Helmond. Daarnaast is er nog de Taxbus, waar alle reizigers in Helmond gebruik van kunnen maken. De pilot in Moerdijk, net als die in Bergen op Zoom, gaat door. De pilot rond Eindhoven was bedoeld om te onderzoeken wat de potentie is van Bravoflex als aanvulling op het bestaande ov-netwerk van buslijnen. Reizigers weten de haltetaxi steeds beter te vinden en geven het systeem een 8, maar in deze vorm is het relatief duur. Mogelijk zijn er kansen met koppeling met WMO-vervoer, maar zonder draagvlak in de gemeenteraad is dit geen optie. In Roosendaal wordt het systeem te weinig gebruikt en hebben de reizigers die er wel gebruik van maken veelal een alternatief.

Let op: Er is dus geen sprake van een gecombineerd vervoerssysteem ( Bravoflex en WMO) alleen het in één aanbesteding uitvragen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *