Prorail koopt flitscamera’s tegen seinpassages bij overwegen – Aanbestedingsnieuws

Prorail koopt flitscamera’s tegen seinpassages bij overwegen

Nog te vaak rijden automobilisten, brommerrijders, vrachtwagen- en buschauffeurs een spoorwegovergang over wanneer de rode knipperlampen knipperen en de slagbomen sluiten. Om dit soort levensgevaarlijke acties een halt toe te roepen is ProRail in samenwerking met het Openbaar Ministerie gestart met de voorbereidingen om ‘flitscamera’s’ te plaatsen bij spoorwegovergangen. Weggebruikers die zich hier niet aan de verkeersregels houden kunnen straks altijd een bekeuring verwachten. Eerder was al een proef met de flitscamera’s bij Hilversum.  in 2018.

©Prorail 2021

ProRail heeft in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de gemeente Hilversum vanaf 2018 een proef gedaan met een soortgelijke camera op twee overwegen. Na een flinke hoeveelheid boetes in de beginfase hielden weggebruikers zich steeds beter aan de verkeersregels. Met als resultaat dat er in 2020 maar liefst 50 procent minder roodlichtpassages waren en de veiligheid op deze twee overwegen een heel stuk werd verbeterd.

ProRail wil met de uitrol van de camera’s starten in 22 gemeenten met spoorwegovergangen waar verkeersregels relatief vaak worden overtreden door overstekend verkeer en het risico groter is op (bijna) aanrijdingen. Hiervoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat budget beschikbaar gesteld. De voorbereiding voor de aanbesteding van het project is inmiddels gestart.

Een goede samenwerking met de gemeenten is essentieel, aangezien de handhavingscamera’s op een bepaalde afstand van de overweg moeten worden geplaatst, zodat er goed zicht is op kentekens van overtreders. Die grond is meestal niet van ProRail. Ook moeten gemeenten nog goedkeuring geven voor deze manier van handhaven. ProRail heeft de gemeenten waar het om gaat op de hoogte gesteld van de plannen, zodat de gesprekken hierover kunnen worden gestart. Als alles goed verloopt kan de eerste camera in de eerste helft van 2022 worden geplaatst.

Voor automobilisten, motorrijders en vrachtwagens is het boetebedrag 250 euro. Brom- en snorfietsen kunnen bij overtreding rekenen op een sanctie van 170 euro. Van een traditionele ‘flitscamera’ is geen sprake. Dit camerasysteem analyseert de beelden en slaat bij een mogelijke overtreding de beelden op. De camerabeelden worden vervolgens bekeken door onze buitengewoon opsporingsambtenaren.

Als een kenteken in beeld komt bij een overtreding, krijgt de bestuurder een bekeuring thuisgestuurd. Voetgangers en fietsers die een overtreding maken, zijn natuurlijk moeilijker te achterhalen, daarvoor controleren onze BOA’s regelmatig herkenbaar en onherkenbaar op locatie.

De laatste jaren zijn vooral onbewaakte overwegen, of zoals we het in spoorse termen noemen ‘Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO)’ in het nieuws. Veel mensen vragen zich af waarom ProRail die overwegen niet beveiligt met spoorbomen en bellen. Daar is ProRail geen voorstander van en we hebben dan ook als voorkeur om de overwegen te verwijderen, want ook de ‘beveiligde’ overwegen zijn een bron van incidenten. Vooral wanneer weggebruikers zich niet aan de verkeersregels houden. Met het plaatsen van de camera’s hoopt ProRail deze incidenten terug te dringen.

De toepassing van de flitscamera’s komt voort uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). Dit programma is in 2014 gestart door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail voert het in opdracht van het ministerie uit. Doel van het LVO is om de doorstroming en veiligheid op en rond overwegen te verbeteren.

Bron: Prorail 24 juni 2021

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *