Projectinrichting meubilair gemeentehuis Oss – Aanbestedingsnieuws

Projectinrichting meubilair gemeentehuis Oss

Foto: Pixabay.com

De gemeente Oss heeft zich voorgenomen om het gemeentehuis gedeeltelijk opnieuw in te richten
en tegemoet te komen aan de moderne manier van werken. Daarvoor worden de domeinen
opnieuw ingedeeld op de kantoorverdiepingen en vinden er een aantal aanpassingen plaats op
verdieping 1 t/m 4, wordt op de begane grond het vergadercentrum uitgebreid en wordt het
huidige bedrijfsrestaurant aangepast naar een werk-café dat ook door publiek gebruikt kan worden.
Het gebouw bestaat uit 5 bouwlagen. Op alle verdiepingen worden diverse stukken meubilair
geplaatst. De kantoorverdiepingen worden grotendeels in 2024 opnieuw ingericht. De begane
grond wordt begin 2025 aangepast en eind april 2025 opgeleverd. Tijdens de uitvoering worden meerdere aanpassingen of toevoegingen gedaan, zoals bouwkundige, elektrotechnische, interieurbouw, meubilair, audiovisuele apparatuur, stoffering, beplanting,
bewegwijzering en visuals. Het projectmanagement van het totale project wordt gedaan door de
projectleider van de opdrachtgever.

De opdracht bestaat uit het door één leverancier te  leveren en plaatsen/monteren van meubilair en
representatieve verlichting. Het gaat daarbij onder andere om stoelen, tafels, bel-/teamscellen, banken, kasten en representatieve verlichting. Vanuit kosten- en duurzaamheidsoogpunt is er voor gekozen om bij het herinrichten ook gebruik te maken van bestaand meubilair. Herpositionering en opnieuw stofferen van bestaand meubilair maakt onderdeel uit van de opdracht. In de aanbestedingsdocumenten worden de aantallen en de technische en uiterlijke kenmerken van het gewenste meubilair gespecificeerd.

De overeenkomst betreft een eenmalige levering van meubilair en representatieve verlichting
conform de aantallen, specificaties en voorwaarden zoals beschreven in de
aanbestedingsdocumenten. De overeenkomst voor de eenmalige levering treedt in werking direct na
de definitieve gunning van de opdracht en eindigt na het naar tevredenheid van de opdrachtgever
opleveren van het gewenste meubilair. Indien er tijdens de looptijd van het overkoepelende project voor de herinrichting van het gemeentehuis behoefte is aan het aanschaffen van extra meubilair, kan het extra meubilair tot een maximum bedrag van €40.000,- bij de opdrachtnemer afgenomen. worden.

Op 8 juli 2024 11.30 organiseert de aanbestedende dienst een schouw in het gemeentehuis van Oss. De schouw is bedoeld om potentiële inschrijvers een beeld te geven van de huidige situatie. Vragen kunnen na afloop in het kader van de Nota van Inlichtingen schriftelijk worden ingediend. De vragen worden in de Nota van Inlichtingen beantwoord. Informatie die mondeling tijdens de schouw wordt gegeven, heeft geen formele status tenzij opgenomen in de Nota van Inlichtingen. Indien u als potentiële inschrijver wenst deel te nemen aan de schouw dient u zich daarvoor uiterlijk op 5 juni 2024 aan te melden via de Berichten module van Tenderned. U kunt met maximaal twee personen deelnemen aan de schouw.

Bron: Tenderned zondag 30 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/341286

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 2 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *