Preventief en correctief onderhoud Abri’s Almere – Aanbestedingsnieuws

Preventief en correctief onderhoud Abri’s Almere

Laatst geupdate op juli 30, 2022 door redactie

Foto: Google Streetview

De afdeling Stadsruimte zet zich binnen de gemeente Almere in voor het verbeteren en behouden van de kwaliteit van de openbare ruimte. Dit doen ze met de speerpunten duurzaam beheer, toekomstbestendige organisatie en het verbinden van de stad met de organisatie. Op vier afdelingen (Stedelijk Beheer Systemen, Projectmanagement & Contractvoorbereiding, Strategie, Beleid & Programmering en Gebieden) zijn 200 medewerkers dagelijks bezig met het mooier en beter maken van de stad. De afdeling Stadsruimte werkt hierbij voor het beheer en onderhoud van de OV—infrastructuur intensief samen met het team openbaar vervoer van de afdeling Stedelijk Beleid. De afdeling Stedelijk Beleid acteert binnen de gemeente namens de provincie Flevoland als gedelegeerd concessieverlener van de Concessie Busvervoer Almere. De gemeente is daarnaast als wegbeheerder eigenaar van de meeste bushaltes langs de busbanen en overige wegen en daarmee ook van de abri’s en van het andere meubilair op de perrons. Dit met uitzondering van de informatiezuilen op het perron en de statische vertrekinformatie in de abri’s. Die vallen onder de taken van vervoerder Keolis en buiten de scope van deze aanbesteding.

Met de belangrijke rol als voordeur van het Almeerse openbaar vervoer spreekt het voor zich dat de haltes en abri’s kwalitatief op orde moeten zijn. Het meubilair moet schoon zijn en waar nodig dienen reparaties te worden uitgevoerd. De haltes liggen langs het gehele busroute-netwerk. Daarbij dient rekening gehouden te worden met uitbreiding van het lijnennet en dus ook van het aantal haltes. Dit gaat bijvoorbeeld om de wijk Nobelhorst en toekomstige wijken als Almere-Pampus. De verbetering van het openbaar vervoer is een beleidsdoel van de gemeente Almere. De verbetering van het wachtcomfort voor de reizigers is daar een impliciet onderdeel van. Onderzoeken en ervaring wijzen uit dat mensen eerder voor het openbaar vervoer kiezen als de halte in al haar facetten (zoals de locatie, toegankelijkheid, veiligheid en comfort) aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Kortom: Almeerders nemen eerder de bus als ze kunnen wachten in een schone, goed verlichte en beschutte abri, op een overzichtelijk en sociaal veilig perron, dan als ze in weer en wind in het donker buiten moeten staan. Omdat de locatie van de huidige haltes een gegeven is, moet de verbetering van de kwaliteit met name worden gezocht in het wachtcomfort. De halteperrons en de circa 244 abri’s in de gemeente Almere moeten regelmatig onderhouden en gecontroleerd worden zodat reizigers deze schoon, veilig en zonder gebreken kunnen gebruiken. Deze aanbesteding heeft als doel te komen tot een overeenkomst met één partij die het correctief en preventief onderhoud aan de abri’s en haltemeubilair de komende jaren in opdracht van de gemeente Almere zal gaan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij een hoge kwaliteitsstandaard na. Dat betekent dat eventuele gebreken aan of bevuiling op of nabij de abri zo spoedig mogelijk (binnen 4 uur na melding) dienen te worden verholpen. Hierbij kan bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) worden gedacht aan het herstellen van defecte verlichting, het vervangen van ingegooide ruiten of het reinigen van het zitmeubilair en fietsenstallingen op het perron.
Met deze aanbesteding beoogt de opdrachtgever daarom om minimaal het huidige kwaliteitsniveau te borgen, maar waar
geldt zeker voor de haltes waar de meeste reizigers in— en uitstappen. . Deze doelstellingen zijn vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering en de ondernemers worden gesteld en de wijze waarop de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt geselecteerd.

In het beheergebied van de gemeente Almere staan langs de busbanen en op enkele plaatsen elders in de stad (zoals op bedrijventerrein De Vaart en de wijk Duin) bijna 120 actieve bushaltes. De meeste van die haltes bestaan uit twee of meerdere perrons. Het laatste bijvoorbeeld bij de knooppunten rond de treinstations en bij enkele T—aansluitingen op de busbaan. In totaal komt het aantal halteperrons (ook wel als quays aangeduid) in Almere zodoende uit op dit moment op 244. De haltes in de gemeente kennen verschillende lay-outs en voorzieningen. Zo zijn ze op de busbaan vaak uitgevoerd als langshaltes in bajonetligging, met een (voetgangers)oversteek tussen de perrons. Bussen halteren hier op de rijbaan (busbaan). Met name bij de treinstations komen ook afwijkende vormen voor. Het merendeel van de haltes is fysiek en visueel toegankelijk. Dat betekent dat het perron verhoogd is voor een gelijkvloerse in- en uitstap, de rand van het perron is gemarkeerd met zwart-witte blokmarkering en er is een geleidelijn aanwezig die aansluit op de natuurlijke looplijnen vanuit de omgeving van de halte.

Op dit moment heeft de gemeente voor het correctief en preventief onderhoud aan de Abri’s bij de bushaltes in Almere (circa 244stuks) een overeenkomst met een marktpartij. Dit meerjarige contract nadert echter haar einddatum. Hiervoor wordt nu een nieuwe leverancier gezocht. Daarbij wordt direct van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aanvullende eisen en wensen voor het beheer en onderhoud in de komende jaren nog eens tegen het licht te houden.

Doel van de aanbesteding is het contracteren van één partij (al dat niet in combinatie) die, voor de periode van twee jaar met twee opties om deze met één jaar te verlengen, het onderhoud van de Abri’s uitvoert en verzorgt dat deze het gewenste representatieve gebruikersniveau hebben. De geraamde waarde van de opdracht bedraagt circa €150.000,- per jaar. Er geldt dat de €600.000,-  (voor vier jaar en dus 150.000 per jaar) als plafondbedrag voor de aanbieding worden gehanteerd.

Bron: Tenderned donderdag 28 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268497

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *