Pre-employment screening UWV – Aanbestedingsnieuws

Pre-employment screening UWV

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  De opdracht in deze aanbesteding betreft het verzorgen van een screening bij potentiële interne en externe medewerkers die solliciteren op functies waarbij werkzaamheden in risicovolle data-analyse omgevingen tot het takenpakket behoren.
De verwachting is dat dit zal gaan om 20-30 nieuwe medewerkers per jaar die gescreend moeten worden. Op dit moment wordt binnen UWV gekeken of het instrument screening ook ingezet kan worden voor meerdere functies. Aan deze aantallen kunnen geen rechten aan worden ontleend, aangezien het personeelsverloop in zijn algemeenheid nooit geheel is te voorzien en de omvang van UWV afhankelijk is van algemene maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving.
De verwachting is dat de opdracht in de (nabije) toekomst uitgebreid wordt met het periodiek (eens per vijf jaar) screenen van zittende medewerkers met functies waarbij werkzaamheden in risicovolle data-analyse omgevingen tot het takenpakket behoren.
De huidige verwachting is dat dit gaat om 125-140 screenings voor zittende medewerkers per 5 jaar. Per jaar gaat dit gemiddeld dus om 25-28 screenings van zittende medewerkers. Hiervoor moet eerst een intern traject worden doorlopen bij aanbesteder (zoals een adviesaanvraag bij de OR). De screening van zittende medewerkers is daarmee thans nog onzeker. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. 

Het screeningsonderzoek omvat de volgende elementen:
– Beperkt financieel onderzoek (check op eventuele incasso aanvragen en negatieve betalingservaringen). Opvragen en beoordelen BKR-uittreksel;
– Uitgebreid financieel onderzoek (onderzoek naar eventuele bezittingen en nevenwerkzaamheden, inzage in belastingaangifte, banksaldi en eventuele beleggingsportefeuille) behoort niet tot de scope van deze opdracht;
– Integriteitsvragenlijst (online vragenlijst met vragen over bijvoorbeeld arbeidsverleden, integriteit, strafrechtelijk verleden);
– Integriteitsinterview (bespreken bevindingen uit financieel onderzoek en vragenlijst en dilemma’s). Dit interview vindt in beginsel face-to-face plaats.

Aanbesteder beoogt derhalve deze opdracht te gunnen aan de ondernemer die een
inschrijving indient met de beste prijs/kwaliteitsverhouding.
  De raamovereenkomst wordt gesloten met één opdrachtnemer en heeft een duur van vier jaar. Aanbesteder heeft het recht deze raamovereenkomst zonder opgave van reden tussentijds tegen het einde van ieder contractjaar te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 maart 2022 met als uiterlijke expiratiedatum 28 februari 2026. 

Bron: Tenderned donderdag 29 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234477;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *