Postdiensten gemeente Deventer – Aanbestedingsnieuws

Postdiensten gemeente Deventer

Foto: Pexels.com

De opdrachtgever van de opdracht zijn de samenwerkende gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR). De
opdracht betreft de uitvoering van postdienstverlening voor de gemeenten. De aanbestedende dienst handelt tijdens de aanbestedingsprocedure onder het voorbehoud van goedkeuring door of namens eindverantwoordelijke, te weten teammanager facilitaire werkorganisatie DOWR. De eindverantwoordelijke moet formeel instemmen met de conceptovereenkomst tussen de aanbestedende dienst en de opdrachtnemer. Enkel nadat deze instemming is verkregen en de
bezwaartermijn is verlopen, kan de opdracht definitief gegund worden.

De opdracht betreft het (doen) bezorgen van poststukken en pakketten van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. De volgende post- en pakketstromen zijn van toepassing binnen onderhavige opdracht:
Brievenpost

• 24-uurs gemengde post (heterogeen; verschillend qua gewichtsklasse / afmeting)
• 24-uurs partijenpost (homogeen; gelijk qua gewichtsklasse en afmeting)
• 48/72-uurs partijenpost (homogeen; gelijk qua gewichtsklasse en afmeting)
• Buitenlandse post (Priority Gemengd)
• Aangetekende post

Verkiezingspost

• Stempassen (geadresseerd)
• Kandidatenlijsten (geadresseerd)

Overig

• Haalservice
• Brengservice
• Pakketten

Deze opdracht wordt ‘’geclusterd’’ omdat op basis van het bestuursconvenant bedrijfsvoering de Facilitaire Werkorganisatie DOWR is ontstaan. Afgesproken is dat de gemeente Deventer (gastheergemeente) de facilitaire producten gaat inkopen. Post is daar een onderdeel van. Er is dus voor gekozen om de opdracht niet in percelen te verdelen i.v.m. efficiëntie op contract beheersniveau. De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte gaan hun post gezamenlijk aanbesteden. Tevens zal de post
voor de verkiezingen van de gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte meegenomen worden.

De opdracht betreft een raamovereenkomst. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is 1 januari 2023 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024, met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van tweemaal één jaar. De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de opdracht aan te besteden door middel van een Europees openbare procedure. De inschrijvingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 21 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270075

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *