Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding Utrecht

Sticker

De gemeente Utrecht heeft het voornemen één raamovereenkomst per perceel af te sluiten voor plaagdierbeheersing
en plaagdierbestrijding. Deze Europese aanbesteding bestaat uit twee percelen:
Perceel 1: Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding in en rondom gebouwen;
Perceel 2: Plaagdierbestrijding in de openbare ruimte.
De verwachte ingangsdatum voor beide raamovereenkomsten is 1 mei 2021. De initiële contractduur is twee jaar met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar.

Onder plaagdieren worden alle diersoorten verstaan die (door het aantal en/of leefwijze) overlast en/of schade kunnen veroorzaken aan mens, dier en/of materialen. Plaagdierbeheersing en plaagdierbestrijding vindt bij de gemeente plaats op zowel preventieve basis met structurele jaarlijkse bezoeken, als op reactieve basis bij het uitbreken van plagen. De uitbraak van een plaag kan zowel in en rondom gebouwen als in de openbare ruimte plaatsvinden en is niet geheel op voorhand te voorzien. Dit betekent dat de ene keer meer inzet vereist is dan de andere keer. Hier dient door de opdrachtnemer
proactief en adequaat op ingespeeld te worden. Het inkoopbeleid van de gemeente schrijft voor dat bij de inkoop van producten, diensten en werken zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de effecten op mens, natuur en milieu.

Integrated Pest Management (IPM) is bij deze dienstverlening het uitgangspunt van de gemeente Utrecht.  Het gemeentelijk beleid is hierop gebaseerd en bestaat uit de notitie aanpak plaagdierbeheersing en de nota dierenwelzijn. Op deze manier streeft de gemeente ernaar om dierenleed op een duurzame manier te voorkomen en hetzelfde wordt verwacht van de opdrachtnemer waar de gemeente een overeenkomst mee aan gaat. De gemeente zet in op het beheersbaar houden van de plaagdierenpopulatie door middel van de IPMmethodiek. Dit wordt gedaan door de implementatie van duurzame populatie beheersmaatregelen op basis van de biologie en de leefwijze van de plaagdieren, rekening houdend met risico- en
omgevingsfactoren. Binnen IPM spelen de totale kennis over het plaagdier en de interactie op de plaats waar dat dier overlast veroorzaakt of kan veroorzaken, een zeer grote rol.

De gemeente streeft de volgende doelen na met het aangaan van een raamovereenkomst:
Zorgdragen voor zo min mogelijk overlast van plaagdieren voor onze medewerkers en ter bescherming van materialen in en rondom de gebouwen (perceel 1) en voor onze burgers in de openbare ruimte (perceel 2);
De gemeente is op zoek naar een partner die deze dienstverlening op een duurzame wijze conform Integrated Pest Management uitvoert en op de wisselende vraag van de gemeente inspeelt (preventief en reactief).

Er werken circa 5.500 medewerkers bij verschillende bedrijfsonderdelen van de gemeente. Zij zijn werkzaam op de volgende locaties:
1 Stadskantoor;
1 Stadhuis;
9 Jeugdgezondheidslocaties;
3 wijkbureaus;
3 wijkservicecentra
164 Locaties van Sport- en recreatielocaties: 13 sporthallen, 44 gymzalen, 8 sportzalen, 3
atletiekbanen, 15 speeltuinen, 7 multifunctionele accommodaties (MFA’s) en 65 welzijnslocaties;
8 Locaties van Stadsbedrijven VGE waarvan 3 afvalscheidingsstations, 3 gebiedsposten en 2
complexen met kantoor/opslag/werkplaatsfunctie voor wijkonderhoud en service, stedelijk
beheer en inzamelen, markten en havens;
4 Begraafplaatsen;
4 Zwembaden.

In en rondom de gebouwen en in de openbare ruimte zijn de afgelopen jaren de volgende soorten
plaagdieren voorgekomen (zowel preventief als reactief):
Bruine ratten
Huismuizen
Kakkerlakken
Fruitvliegjes
Wespen
Zwarte mieren

Perceel 1:
De gemeente heeft de waarde van de raamovereenkomst geraamd op €200.000,- excl. btw inclusief verlengingsopties. De gemeente kan over een periode van vier jaar (maximale looptijd inclusief eventuele verlenging) binnen de raamovereenkomst in ieder geval niet meer dan 180 keren reactieve diensten afnemen middels nadere overeenkomsten, waarbij de maximale financiële omvang in totaal €300.000,- bedraagt.
Perceel 2:
De gemeente heeft de waarde van de raamovereenkomst geraamd op € 480.000,- excl. btw inclusief verlengingsopties. De gemeente kan over een periode van vier jaar (maximale looptijd inclusief eventuele verlenging) binnen de raamovereenkomst in ieder geval niet meer dan 4200 keren reactieve diensten afnemen middels nadere overeenkomsten waarbij de maximale financiële omvang in totaal €720.000,- bedraagt.

Zowel de geraamde opdrachtwaarde, de maximale financiële omvang als de genoemde maximale hoeveelheden per perceel zijn indicatief. 

Bron: Tenderned 2 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218512;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *