PI Nieuwegein Vervanging TL-verlichting door LED verlichting – Aanbestedingsnieuws

PI Nieuwegein Vervanging TL-verlichting door LED verlichting

Foto: ©Rijksvastgoedbedrijf

De Penitentiaire Inrichting (PI) heeft een oppervlakte van ruim 24.000 m² bruto vloeroppervlak (bvo). De PI is een inrichting met een capaciteit voor een kleine 500 justitiabelen en vier verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring (HvB), Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) en Extra Zorgvoorziening (EZV). In overleg met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is besloten vanwege veroudering en het moeten voldoen aan het activiteitenbesluit (energie wetgeving/LED), de bestaande binnenverlichting te vervangen voor LED verlichting. Voor deze vervangingsklus heeft het Rijksvastgoedbedrijf een aanbesteding volgens de niet-openbare procedue. Een niet-openbare procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase.

De penitentiaire inrichting is gelegen aan De Liesbosch 100 te Nieuwegein. Het gebouw heeft een begane grond en daarboven drie verdiepingen. Het vloeroppervlak van het gebouw exclusief bouwdeel K en exclusief de cellen is circa:
– BG 5.433m²
– 1e verdieping 5.820m²
– 2e verdieping 3.141m²
– 3e verdieping 3.919m²
– Totaal 18.313m²

De huidige installatie is ruim 20 jaar oud en de verlichtingsarmaturen hebben het einde van hun levensduur bereikt. De lichtinstallatie is circa 20 jaar geleden uitgevoerd met verlichtingsarmaturen voorzien van fluorescentie lichtbron. De behoefte bestaat, om de bestaande verlichtingsarmaturen allemaal te vervangen door verlichtingsarmaturen uitgevoerd met LED lichtbron en bijbehorende elektronische driver. Buiten- c.q. terreinverlichting valt buiten de werkomvang. Het doel van de opdracht is:

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
– Vervangen alle verlichting bouwdelen A,B, C, D, E, F, G, H, M, V, X en Y
– Opstellen werktekeningen
– Opstellen installatieberekeningen
– Opstellen lichtberekeningen
– Bedrijfsvaardig opleveren nieuwe verlichtingsinstallatie.
Er zullen geen celblokken worden ontruimd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het kan dus voorkomen dat bepaalde werkzaamheden buiten reguliere kantooruren zullen moeten worden uitgevoerd. De uiterste opleverdatum is twaalf maanden na opdrachtverstrekking. Het gaat bij deze opdracht om ca. drieduizend armaturen.

Bron: Tenderned maandag 8 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342551

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *