PIANOo houdt enquete over inhouse inbestedingen – Aanbestedingsnieuws

PIANOo houdt enquete over inhouse inbestedingen

Aanbestedingsinstituut PIANOo houdt een onderzoek naar hoe vaak activiteiten in de eigen organisatie worden opgelost of  uitgezet. Met de enquête wordt meer inzicht gekregen in de hoeveelheid inbestedingen bij gemeenten.

Inbesteden gaat over het besluit van een overheid om bepaalde activiteiten zelf uit te voeren in plaats van deze uit te besteden aan de markt. Het gaat dan bijvoorbeeld om overheden die schoonmakers en beveiligingsmedewerkers in eigen dienst nemen, in plaats van voor deze dienstverlening (via een aanbesteding) een private partij in te schakelen.
Zo is de schoonmaak een goed voorbeeld van een acitiviteit die je binnen de organisatie kan oppakken maar ook buiten de deur uitbesteden. Nu het rijk zijn kantoren zelf laat schoonmaken door de eigen Rijksschoonmaakdienst, vragen schoonmaakbedrijven geregeld waarom zij de orders toch kwijt zijn en welk belang daarmee gemoeid is. Politiek gezien is het allebei altijd onwenselijk om uit te leggen aan liberale achterban, zo is het zelf oppakken van taken in strijd met de markt zijn werk laten doen maar is het uitbesteden van taken aan de markt altijd te duur, gevoelig voor meerkosten en het moet met een aanbesteding.

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de verdere uitvoering van de motie Amhaouch c.s. over het opzetten van één digitaal register inbesteden, waar overheden alle voorgenomen beslissingen rond inbesteden (en quasi-inbesteden) vooraf kunnen/moeten melden. Dit om de transparantie bij inbesteden te bevorderen.

 

 

Bent u werkzaam bij een gemeente? En voert uw gemeenten veel activiteiten zelf uit, of worden deze juist in de markt gezet? Vul dan de enquête van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in. Uw antwoorden zijn anoniem en worden niet herleidbaar verwerkt. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst uiterlijk 1 november 2018 in te vullen?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *