Parkeerbeheer P&R Breukelen – Aanbestedingsnieuws

Parkeerbeheer P&R Breukelen

Foto: © Provincie Utrecht

De provincie Utrecht is eigenaar en exploitant van de P+R Breukelen. P+R Breukelen bestond uit drie afzonderlijke parkeerterreinen. Op een van deze parkeerterreinen wordt op dit moment een parkeergarage gerealiseerd. Besloten is om het gebruik van de drie parkeervoorzieningen vanaf het moment van oplevering van de parkeergarage te gaan reguleren door middel van betaald parkeren. Vanaf dat moment wenst opdrachtgever zich te concentreren op het voeren van regie en wenst voor wat betreft het dagelijks beheer volledig ontzorgd te worden. In dit kader heeft opdrachtgever besloten het beheer van P+R Breukelen, welke gaat bestaan uit een parkeergarage P1 en twee parkeerterreinen P2 en P3 (de parkeervoorzieningen), uit te besteden aan een gespecialiseerde partij en de kwaliteit van de uitvoering te gaan monitoren.

De opdracht betreft het beheer van de parkeerterreinen op P+R Breukelen. Het beheertakenpakket omvat op hoofdlijnen de volgende onderdelen:

  1. de verzorging van de parkeerdienstverlening op een constant en hoog kwaliteitsniveau;
  2. het veilig, heel en schoon houden van de Parkeervoorzieningen;
  3. het in operationele en financiële zin ten uitvoer brengen van het parkeerbeleid, en
  4. het voeren van de volledige administratie (operationeel en financieel) en de verzorging van de bijhorende rapportages.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het prijs- en locatiebeleid en (de ontwikkeling van) de producten. De opdrachtgever bepaalt hiermee zowel de hoogte als de structuur van de geldende parkeertarieven alsmede de aard en omvang van de producten die de opdrachtnemer voor de parkeervoorzieningen kan uitgeven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, vermarkten van de producten voor reizigers, bedrijven en bezoekers. Als onderdeel hiervan blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor:

  1. het onderhoud aan de in de parkeervoorzieningen aanwezige technische en gebouw gebonden installaties, die niet door de opdrachtnemer verricht kunnen of mogen worden;
  2. de onderhoud-, herstel- en vervangingswerkzaamheden die nodig zijn om het parkeermanagementsysteem (PMS) en de parkeerapparatuur (PA) in bedrijf te houden, voor zover deze (in verband met bijvoorbeeld licenties en/of garanties) niet door de opdrachtnemer als onderdeel van het 1e en/of 2e lijn onderhoud verricht kunnen of mogen worden.

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een initiële looptijd van drie kalenderjaren, de overeenkomst eindigt op 31 december 2026. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens twaalf maanden. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure. Er wordt gegund op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’, waarbij de inschrijver met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned donderdag 17 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307415

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 18 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *