Oversteekhulp een van de innovaties voor spoorwegovergangen

Eerder berichtte Aanbestedingsnieuws over een prijsvraag voor oplossingen om veiliger over te steken bij onbewaakte spoorwegovergangen. Een van de deelnemende innovaties is de Oversteekhulp. Die wordt op dit moment getest. De Oversteekhulp is een zuil die aangeeft of passanten rustig kunnen oversteken, of dat er binnen korte tijd een trein aankomt. Is het symbool groen, dan kan men in alle rust oversteken. Als er een witte trein wordt getoond komt er binnenkort een trein aan en zal de overweg in werking treden. Als de witte trein wordt getoond, kan de langzamere voetganger dus besluiten om te wachten tot de trein voorbij is en het groene symbool weer verschijnt.

De oversteekhulp is niet bedoeld ter vervanging maar is complementair. De overweginstallatie is (bellen, lichten en bomen) blijft leidend. De hulp is met name bedoeld voor ouderen die in paniek raken en daardoor blijven stilstaan, of ten val komen, als de trein aankomt. Een ander risico is dat als langzame ouderen op een gesloten overweg niet snel genoeg kunnen oversteken. Sommige ouderen mijden een overweg zelfs om bovenstaande redenen en worden daardoor in hun mobiliteit beperkt.

©Prorail 2017

Er wordt drie maanden een test gehouden met de Oversteekhulp om het effect ervan na te gaan. TNO onderzoekt of ouderen de Oversteekhulp begrijpen en prettig vinden, en hoe ze zich gedragen bij de spoorwegovergang met een Oversteekhulp.

De oversteekhulp wordt nu getest in Haarlem. ProRail voert de test uit in opdracht van het Landelijk Programma Overwegen (LVO). Opdrachtgever voor dit programma is ministerie Infrastructuur & Waterstaat.

Bron: ProRail, 11 januari 2017

redactie Auteur

Geef een reactie