Openbaar toilet Purmerend – Aanbestedingsnieuws

Openbaar toilet Purmerend

Fot: www.pixabay.com/Lumpi

De aanleiding voor deze aanbesteding is de behoefte om de binnenstad van Purmerend te voorzien van een openbaar toilet die door iedereen te gebruiken is. Het zal in eerste instantie gaan om één toilet op de Schapenmarkt. Mocht de behoefte groter
blijken in de toekomst, dan biedt de overeenkomst de mogelijkheid (niet de verplichting) om opnieuw onder dezelfde condities een openbaar toilet aan te schaffen. Deze mogelijkheid kan ook worden aangewend voor de gemeente Beemster. Bij definitieve gunning van de overeenkomst zal opdracht worden gegeven voor het toilet op de Schapenmarkt Het toilet moet toegankelijk, schoon en bedrijfszeker zijn. De opdrachtnemer wordt hiervoor verantwoordelijk en de gemeente moet volledig worden ontzorgd. De opdracht omvat dan ook de gehele cyclus: omgevingsvergunning, plaatsing, beheer, onderhoud, verwijderen en
hergebruiken.

De mogelijkheid bestaat dat binnen de contractperiode andere, aan de gemeente gerelateerde, organisaties gebruik kunnen maken van de af te sluiten overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties zoals Spurd, P3, het Waterlandsarchief of andere
gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente aan deelneemt. Hoewel de mogelijkheid bestaat is er op dit moment nog geen aanleiding dat dit op korte termijn daadwerkelijk staat te gebeuren.

De overeenkomst heeft als raamovereenkomst een maximale looptijd van tien jaar. In deze periode kunnen nadere opdrachten worden gegeven. Het beheer en onderhoud van een nadere opdracht loopt maximaal 15 jaar en kan jaarlijks door de gemeente worden opgezegd. Gelet op de inspanning in verhouding tot de opdrachtwaarde wordt deze raamovereenkomst voor tien jaar in de markt gezet. Het beheer en onderhoud is voor maximaal vijftien jaar meegenomen omdat dit een reële levenscyclus is van een een openbaar toilet. De aanbestedingsprocedure die van toepassing is op deze aanbesteding is de Europees openbare procedure. 

Bron: Tenderned 17 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/230466

 

2 thoughts on “Openbaar toilet Purmerend

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *