Ook Roermond gaat aansluiten bij Inkoopcentrum Zuid – Aanbestedingsnieuws

Ook Roermond gaat aansluiten bij Inkoopcentrum Zuid

Ook Roermond gaat zich voegen bij de Limburgse inkoopcentrale Inkoopcentrum Zuid. Daartoe ligt een besluit voor, dat aanstaande donderdag voorligt bij de gemeenteraad. Roermond is de laatste gemeente in Midden-Limburg die nog niet deelneemt aan het gemeenschappelijk inkoopcentrum.

ICZ is in 2012 voortgekomen uit het in 2007 opgerichte Regionale lnkoopbureau. Deze samenwerking was een Stichting (opgericht in 2008) waarbij de deelnemende gemeenten op basis van het inwoneraantal hun bijdrage leverden. Roermond vond de kosten destijds niet in verhouding tot de meerwaarde welke de stichting te bieden had. ln 2012is de Stichting echter overgegaan naar een andere juridische entiteit, nl. een coöperatie.

De huidige coöperatie is, volgens de ambtelijke organisatie, een andere weg ingeslagen. Daardoor zijn de deelnamekosten voor gemeenten aanzienlijk verlaagd. “Zo is inhuur van inkoopcapaciteit door de deelnemers geen collectieve aangelegenheid meer, maar kan door de deelnemers individueel worden ingehuurd. Ook (juridische)advieskosten drukken niet meer op het collectieve budget”.

De ambtelijke organisatie noemt het een voordeel dat aanbestedingen voor onder meer kantoorartikelen en BHV-trainingen centraal worden ingekocht. Hier is men veel tijd aan kwijt. Een ander voorbeeld voordeel van centraal inkopen is het doelgroepenvervoer.  “Als voorbeeld is hier de aanbesteding leerlingenvervoer te noemen, waarbij de gemeente Roermond samen met andere Limburgse gemeenten en het ICZ heeft deelgenomen. De kosten bedroegen voor deze aanbesteding inclusief de inhuur van de specialist € 2.500,–. Deze aanbesteding zelfstandig in de markt zetten is alleen al uit strategisch oogpunt niet mogelijk en zou tot een veelvoud van de genoemde kosten hebben geleid.”

Het ICZ kent op dit moment ondermeer de navolgende deelnemers
– Gemeente Gennep
– Gemeente Horst aan de Maas
– Gemeente Peelen Maas
– Gemeente Venray
– Gemeente Venlo
– Gemeente Mook en Middelaar
– Gemeente Nederweert
– Gemeente Weert
– Gemeente Leudal
– Gemeente Maasgouw
– Gemeente Roerdalen
– Echt-Susteren
– Veiligheidsregio .
-WML

Bron: Raadsvoorstel Voorgenomen Lidmaatschap lnkoopcentrum Zuid (JCZI) , 14 februari 2017

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *