Ook in Asten worden scholen samengevoegd – Aanbestedingsnieuws
MobileMobile

Ook in Asten worden scholen samengevoegd

De gemeente Asten heeft in overleg met de schoolbesturen Prodas en PlatOO  een nieuw Strategisch Huisvestingsplan opgesteld voor het primair onderwijs. Doel is te komen tot een optimale huisvesting en spreiding van primair onderwijs in de kern Asten. Volgens de schoolbesturen en de gemeente zijn er teveel schoollocaties in verhouding tot het kinderaantal. Daardoor is er sprake van leegstand van lokalen. De scholen zijn volgens een communicatiewoordvoerder erg verouderd en is onderhoud gewenst.

“Asten is daarin niet uniek, dit zien we op veel plaatsen in Nederland. Na onderzoek van een gespecialiseerd bureau, zijn partijen tot de conclusie gekomen dat er in Asten behoefte is aan vier onderwijslocaties met moderne schoolvoorzieningen. Op ieder van die vier locaties is een nieuw schoolgebouw nodig waarin ook kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. Het Talent is al een school die aan deze behoefte voldoet.”

In het huidige stelsel zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van schoolgebouwen en de schoolbesturen voor het onderhoud. Er is nu echter niet geregeld wie verantwoordelijk is voor renovatie (geen nieuwbouw, maar wel veel meer dan regulier onderhoud). Vandaar dat renovaties ineens erg populair zijn.

© Asten 2017

In de wet op het primair onderwijs is een bepaling opgenomen die het moeilijk maakt voor schoolbesturen om te investeren in het eigen schoolgebouw. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft destijds scholen ook formeel verboden te investeren. Het Rijk stelt zich op het standpunt dat de middelen die zij aan de scholen via de Lumpsum beschikbaar stellen, moeten worden besteed aan het onderwijs zelf.

Het investeringsverbod geldt nog steeds en de PO Raad heeft daartoe uiteengezet aan welke randvoorwaarden school-investeringen moeten voldoen.  De VNG en de PO Raad hebben er samen afspraken over gemaakt. Volgens hen “is renovatie een begrip dat in de wet niet is geregeld. Formeel is de gemeente nog slechts verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw. Renovatie van een gebouw (i.p.v. nieuwbouw) kan echter in het belang zijn van beide partijen. Voor het gemeentebestuur omdat het gaat om een levensduurverlengende activiteit, dat leidt tot lagere lasten dan wanneer nieuwbouw moet worden gerealiseerd (red: het gebouw wordt over een langere periode afgeschreven met als grondslag de renovatie). Voor het schoolbestuur leidt renovatie tot een beter gebouw met minder energiekosten en lagere exploitatiekosten.”

De gemeente moet minimaal de normvergoeding zoals die in de eigen huisvestingsverordening is vastgelegd vergoeden. Het bedrag moet ook zodanig zijn dat kan worden voldoen aan de eisen van het bouwbesluit. Het schoolbestuur mag wel boven deze normen investeren in het gebouw om bijvoorbeeld een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren. Ook hier onder de voorwaarde dat het gaat om een redelijk bedrag en een redelijke termijn.

https://www.poraad.nl/veelgestelde-vragen/is-voor-schoolbesturen-mogelijk-om-te-investeren-in-het-eigen-schoolgebouw-of

Hieronder het huisvestingsvoorstel en de begeleidende brief zoals verzonden aan staatssecretaris Dekker.

Zie ook

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *