Ontwikkeling haven Boekelermeer Alkmaar – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Ontwikkeling haven Boekelermeer Alkmaar

Foto: Google Streetview

Aan de oostrand van bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar zal een haven worden gerealiseerd met watergebonden bedrijfskavels grenzend aan het Noordhollands Kanaal. Met het tot stand komen van deze ontwikkeling wordt ruimte vrijgemaakt voor de ontwikkeling van woningbouw langs de Kanaalzone Alkmaar. De opdracht behelst het ontwerpen en realiseren van de kadeconstructie van de haven, een ecozone, het bouwrijp maken van de bedrijfskavels en aanleg van de Aventurijnstraat. De locatie van de te realiseren haven met bijbehorende infrastructuur is gelegen aan de oostrand van bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar. De opdracht bestaat in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:
° Uitvoeren onderzoeken/vooropnamen/inventarisatie (o.a. nulmeting, kabels en leidingen, landmeetkundige werkzaamheden);
° Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden: – het uitwerken van de vraagspecificatie tot een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp;

° Het uitvoeren van de volgende uitvoeringswerkzaamheden:

– opruimingswerkzaamheden;
– grondwerk;
– aanbrengen van een kadeconstructie met voorzieningen;
– bouwrijpmaken van terreinen;
– treffen van voorzieningen ten aanzien van kabels en leidingen;
– aanbrengen van riolering;
– aanbrengen van verhardingen;
– aanbrengen van openbare verlichting;
– aanbrengen van markeringen;
– aanbrengen van terrein- en wegmeubilair;

° verifiëren en valideren;
° opstellen afleverdossiers en opleverdossiers.

De aanbesteder is voornemens om de opdracht te verlenen op basis van een geïntegreerd contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005) van toepassing zijn verklaard.Op deze Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure is hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van toepassing.

De kosten die gegadigden moeten maken voor hun aanmelding zijn geheel voor hun rekening. Voor het doen van een geldige inschrijving zal per inschrijver een inschrijvingsvergoeding worden gegeven van €10.000,- exclusief btw. De inschrijvingsvergoeding wordt door de aanbesteder betaald nadat de opdracht is verleend en uitsluitend aan inschrijvers waaraan de opdracht niet is gegund. Indien de aanbesteder besluit de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten of te staken of in te trekken, is het aan de aanbesteder om wel of geen vergoeding uit te keren.

Bron: Tenderned donderdag 25 november 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/244817

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *