Ontwerp uitbreiding terminal Eindhoven Airport N.V. – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp uitbreiding terminal Eindhoven Airport N.V.

Foto: © Eindhoven Airport NV

Eindhoven Airport N.V. (EANV) streeft naar een kwaliteitsimpuls van haar dienstverlening, en daarmee een kwaliteitsimpuls voor de brainportregio. Dit vertaalt zich onder andere in een verdere uitbreiding van het vastgoed. Niet om nog meer groei te faciliteren, maar juist de groei van de afgelopen jaren te faciliteren in een daarvoor geschikt gebouw;
– de uitbreiding van de terminal. Hierbij worden eisen gesteld aan de inpassing in de omgeving,
zowel operationeel als architectonisch.
– indachtig het “Easy on your way” concept; gemak voor de reiziger.

Met deze ambities geeft aanbesteder invulling aan het behoud van kwaliteit en het creëren van
terminalcapaciteit als gevolg van groei en ontwikkeling uit het verleden. Aanbesteder wil airlines,
reizigers, bezoekers en werknemers van de luchthavenbedrijven ook in de toekomst voldoende en
hoogwaardige capaciteit en kwaliteit bieden.
In 2019 is gestart met planvorming voor de uitbreiding van de terminal van Eindhoven Airport. Dit
betreft zowel een uitbreiding aan landzijde (uitbreiding bestaande vertrekhal) als uitbreiding aan
airside (o.a. uitbreiding reclaim en gates).
Als eerste stap in deze planvorming is een Programma van eisen (PVE) en een schetsontwerp (SO)
opgesteld. Beide producten zijn opgesteld door het projectteam, met support van adviseur NACO.
Momenteel staat Eindhoven Airport op het punt om het SO verder uit te gaan werken tot een
realiseerbaar ontwerp. Alvorens een keuze zal worden gemaakt voor daadwerkelijke realisatie van
dit project in de toekomst, dient een ontwerpteam te worden gecontracteerd.

De opdracht betreft het contracteren van een ontwerpteam (disciplines architectuur, installatieadvies, constructies, bouwfysica, safety & security) hierna te noemen het ontwerpteam en op basis van het schetsontwerp te komen tot een voorlopig en definitief ontwerp. Het technisch ontwerp zal door de nog te contracteren bouwteamaannemer worden uitgewerkt. Het
ontwerpteam zit in de fase van het technisch ontwerp in een toetsende rol. Ook wordt het ontwerpteam gevraagd de uitvoeringsbegeleiding op zich te nemen, ten aanzien van (esthetische) directievoering, toezicht en ondersteuning bieden aan de opdrachtgever bij het opleveringsproces. Het doel is de (vak)kennis en ervaring van de markt door het ontwerpteam optimaal te gebruiken om in een vroeg stadium de mogelijkheden en onmogelijkheden van een ontwerp te inventariseren.
De opdracht bestaat onder meer uit de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Uitwerken voorlopig ontwerp;
Uitwerken definitief ontwerp;
Toetsen van technische ontwerp (vanaf definitief ontwerp);
(esthetische-)directievoering en toezicht (vanaf definitief ontwerp);
Kwaliteitsmanagement;
Risicomanagement;
Leiding geven aan het ontwerpteam.

De ambitie is dat het voorlopig ontwerp uiterlijk 31 juli 2022 wordt opgeleverd. Het definitief ontwerp dient uiterlijk 31 december 2022 te worden opgeleverd. De eindoplevering van het gehele project (incl. realisatie) is voorzien in het derde kwartaal van 2025.  De Opdracht wordt gegund op basis van het Gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’
(BPKV). Dit betekent dat naast de prijs ook kwaliteitscriteria zullen meewegen bij de selectie van opdrachtnemer.
 De gevolgde procedure is de niet-openbare, dus er is een aanmeldings- en een inschrijvingsfase.

Bron: Tenderned donderdag 16 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238344;

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *