Ontwerp en D&T herstel daken en vervangen dakkapellen Paleis van Justitie te ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en D&T herstel daken en vervangen dakkapellen Paleis van Justitie te ‘s-Hertogenbosch

Impressie van de binnenzijde uit de bouwfase. Foto: © Rijksvastgoedbedrijf

Het Paleis van Justitie te ’s-Hertogenbosch is onlangs grootschalig gerenoveerd, met uitzondering van de dakkapellen, het dak en het zalengebied. De opdracht in deze aanbesteding heeft betrekking op de advieswerkzaamheden ontwerp en realisatiebegeleiding voor de renovatie van de dakkapellen en het dak. Alle dakkapellen (ca 300 stuks), en de (zinken) nokken van het tonvormige zinkdak worden vervangen. Er wordt op hoogte gewerkt, maar het pand heeft geen bijzondere voorzieningen voor veilig werken op hoogte. Er zal veel aandacht zijn voor V&G in de planuitwerking. Het pand blijft in gebruik. In de uitvoeringsfase wordt het werkgebied gecompartimenteerd, en afgescheiden van het werkgebied van het gerecht. Werkruimte moet gecreëerd worden. Er zijn zes uitvoeringsfasen voorzien. Diverse verschillende afdelingen zullen tijdelijk verhuizen. In zijn algemeenheid zijn de belangrijke aspecten van dit project: de bouwlogistiek, het omgaan met V&G, de te maken verhuisbewegingen, vervangende werkruimte, de afspraken met de te verhuizen diensten over de (beveiligings-) eisen en faciliteiten, de communicatie daarover en de afstemming met de partijen die worden
ingeschakeld om de verhuizing mogelijk te maken. Daarnaast ligt er een bouwtechnische uitdaging omdat er een waterdichte aansluiting moet worden
gemaakt en alle bestaande detailleringen zullen wijzigen.

Voorlopig uitgangspunt is dat de vervanging van de dakkapellen plaats vindt in ca zes bouwfasen, in een nader te bepalen volgorde, van gemiddeld ca 50 dakkapellen. In de ontwerp- en uitwerkingsfase worden alle randvoorwaarden voor de realisatieopdracht afgestemd met het projectteam en de adviseur huisvesting van het beherend gerecht, die op zijn beurt de afstemming verzorgd met de diverse partijen die betrokken zijn. Dit betreft o.a. de ICT-dienstverlener, de beveiligingsorganisatie, op de vlek werkzame diensten, BHV-organisatie, evt. het verhuisbedrijf. Daarnaast zullen mensen moeten worden geïnformeerd die hinder zouden kunnen ervaren (bewoners van het pand) door de uitvoering van de vervangingsactiviteiten.
Het eindresultaat is een concept-bestek dat dient als basis voor de aanbesteding van de realisatieopdracht. Tijdens de uitvoering wordt ingezet op
toezicht/opzichter die dagelijks aanwezig is, en een directe lijn heeft met de facilitaire dienst en de betrokkenen van het RVB. Na de uitvoering van de eerste bouwfase, zal worden geëvalueerd, waarna zo mogelijk optimalisaties kunnen worden doorgevoerd. Het doel van de adviesopdracht is inzicht krijgen in de oplossingsmogelijkheden, randvoorwaarden en eisen waarbinnen een aannemer – al dan niet in combinatie met een producent van dakkapellen – de dakkapellen kan vervangen. Dit inzicht is nodig zodat aannemers een realistische prijsaanbieding kunnen doen en het project
op een voorspelbare wijze kan worden gerealiseerd met minimale overlast voor gebruikers en omgeving.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:
– Het opstellen van een ontwerp (VO/DO/Bestek) incl. een afgestemd faseringsplan. Op hoofdlijnen bestaat dat ontwerp uit:
o Technisch ontwerp van de aansluitdetails/waterdichting van de dakkapellen op het tonvormige zinkdak en de achterliggende betonconstructie;
o Nieuwe aansluitdetails binnenzijde;
o Technisch ontwerp voor de te vervangen nokken van het tondak (400 m);
o Een verhuisschema en (uitvoerings) planning;
o Faseringsplan uitvoering + afspraken over vervangende kantoorwerkruimte;
o Logistiek plan (bouwlogistiek) en beveiligingsmaatregelen in afstemming met de facilitaire dienst van de rechtbank;
o Basisplan met V&G-maatregelen om uitvoering mogelijk te maken;
o Input leveren voor de aanvraag van benodigde vergunningen;
o Kostenraming.
– Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt.
In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).

Bron: Tenderned zondag 7 juli 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/342394

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 9 juli 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *