Onkruidbestrijding op verharding Almere – Aanbestedingsnieuws

Onkruidbestrijding op verharding Almere

Foto: Sinke Groenzorg

De gemeente Almere heeft een aanbesteding geplaatst voor het beheer van onkruid op verhardingen en zaterdag reinigingen in haar gemeente.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onkruidbeheersing elementenverhardingen.

 • Beheersen onkruid-elementenverharding;
 • Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding;
  Uitgezonderd:
 • sportparken;
 • boomkransen;
 • rubbertegels.

b. Vegen en ledigen afvalbakken zaterdagavond.

 • Beheersen veegvuil in goten van verharding;
 • Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding,
 • Beheersen fijn zwerfafval-verharding;
 • Beheersen grof zwerfafval-verharding’;
 • Beheersen vulling graad-afvalbak.

De gemeente Amstelveen is op zoek naar een opdrachtnemer die o.a. wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

 • • De opdrachtnemer voert de opdracht zelfstandig en gestructureerd uit.
 • • De opdrachtnemer heeft oog voor belangen van de stakeholders, in relatie tot dit project, en anticipeert hierop.
 • • De opdrachtnemer zal zijn uiterste inspanningen leveren voor de kwaliteit en het resultaat van zijn werkzaamheden

De Overeenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan kent een looptijd van 2 jaar, met als gewenste ingangsdatum 1 januari 2020 en van rechtswege eindigend op 31 december 2021. De looptijd kan 2 keer met 1 kalenderjaar door de Opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden.

Bron: Tenderned 9 oktober 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/177396

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *