Onkruidbeheersing op verhardingen – Sint-Michielsgestel en Boxtel – Aanbestedingsnieuws

Onkruidbeheersing op verhardingen – Sint-Michielsgestel en Boxtel

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

MijnGemeenteDichtbij is de ambtelijke samenwerkorganisatie van de gemeenten Boxtel en SintMichielsgestel. Twee zelfstandige gemeenten, met een eigen college van B&W en gemeenteraad, ondersteund door één ambtelijke organisatie. MijnGemeenteDichtbij schrijft deze aanbesteding uit voor het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot de onkruidbeheersing op verhardingen voor twee percelen. De Europees openbare aanbestedingsprocedure moet leiden tot het sluiten van een overeenkomst met één marktpartij voor de komende jaren. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2024. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de overeenkomst eenzijdig twee keer met één jaar te verlengen. De geleverde kwaliteit en samenwerking is voor een groot deel bepalend of het contract wel of niet verlengd wordt. Bij verlenging biedt de aannemer een nieuwe prijs aan met een ontleding van de aanbieding (inschrijfstaat).

De opdracht is niet welles onderverdeeld in percelen.
Perceel 1 Onkruidbeheersing gemeente Sint-Michielgestel
Perceel 2 Onkruidbeheersing gemeente Boxtel
Inschrijvingen dienen per perceel ingediend te worden.
Inschrijvers kunnen op één of beide percelen inschrijven.

De werkzaamheden hebben betrekking op hoofdroutes binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Sint-Michielsgestel en Boxtel. Voor een gedetailleerde weergave van de hoofdroutes wordt verwezen naar de tekeningen behorend bij het RAW bestek.
De algemene doelstelling van het project is als volgt: Het verwijderen van onkruid op open verhardingen binnen de gemeentegrenzen van de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel, inclusief bijkomende werkzaamheden.

Dan wordt het ineens wat rommelig bij deze aanbesteding, het copy paste gedoe maakt dat je een onsamenhangend verhaal krijgt. Staat er in de inleiding

MGD hanteert de Openbare Europese procedure conform artikel 2.44 van de Aanbestedingswet 2012,
ingegaan 1 juli 2016, op basis van de laagste prijs.

in 2.2. van de leidraad staat dan weer

De aanbesteding wordt uitgevoerd conform Hoofdstuk 7 van het ARW 2016, wat de
meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure betreft. De aanbestedingsprocedure zal
verlopen via de onderstaande stappen, welke in de hierop volgende paragrafen zijn
uitgewerkt.

De inschrijving met de laagste prijs en die tevens voldoet aan alle gestelde eisen en voorwaarden, en waar geen uitsluitingsgronden op van toepassing zijn komt voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Bron: Tenderned donderdag 9 februari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287994

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *