“Onderzoek naar belangenverstrengeling Limburg heeft meer tijd nodig” – Aanbestedingsnieuws

“Onderzoek naar belangenverstrengeling Limburg heeft meer tijd nodig”

De provincie Limburg bericht dat een onderzoek van de provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Ger Koopmans van het CDA, meer tijd vergt. Daarom vraagt het accountantskantoor dat in opdracht van de enquêtecommissie een feitenonderzoek uitvoert naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans bij het project Meer Maas meer Venlo.

Het totale eindverslag van de commissie, met daarin de bevindingen van de accountant, werd eind november verwacht, maar de enquêtecommissie heeft het Presidium geïnformeerd dat zij meer tijd nodig heeft.

“Het gaat om een complex dossier. Het is in het belang van alle betrokkenen en in het belang van Limburg, dat dit complexe dossier zorgvuldig onderzocht kan worden. En daar is simpelweg wat meer tijd voor nodig. Het Presidium heeft hier begrip voor en heeft ons uitstel verleend. Zodra wij meer duidelijkheid hebben over de afronding van het feitenonderzoek, zullen wij aangeven wanneer wij ons eindverslag kunnen presenteren.”

Aleida Berghorst, Voorzitter enquêtecommissie

De centrale vraag aan de commissie is om onderzoek in te stellen naar het handelen van voormalig gedeputeerde Koopmans in relatie tot zijn nevenfunctie bij J&T tussenholding en de met de Staten hierover gemaakte beheersafspraken, bijvoorbeeld op het dossier Meer Maas, Meer Venlo. Daarnaast onderzoekt de commissie de wijze waarop hierop toezicht is gehouden. Het doel van de enquête is waarheidsvinding (wat is er gebeurd, tegen welke achtergrond (omstandigheden) vond dat plaats en – zo nodig, een analyse, wat zijn verklaringen?). De commissie benadrukt dat zij de grootst mogelijke onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit zal betrachten.

Bron: Limburg, 25 oktober 2021

Zie ook:

©ZaZ 2020

“Koopmans zou volgens de krant verzwegen hebben dat hij tussen april 2014 en oktober 2017 ongeveer 30.000 euro kreeg als lid van de raad van commissarissen van baggerbedrijf Terraq, dat vestigingen heeft in onder meer Venlo en Maastricht. Dat bedrag zou behoren tot de inkomsten van zijn adviesbedrijf.” op cit:

https://www.1limburg.nl/gedeputeerde-koopmans-de-fout-met-adviesbedrijf?context=default

en eveneens

https://www.1limburg.nl/geen-schijn-van-belangenverstrengeling-bij-koopmans

dat over de titel meldt: “Dat antwoordt het provinciebestuur op twee reeksen schriftelijke vragen. Eentje van Forum voor Democratie, de ander van zes van de zeven oppositiepartijen.”

en via WijLimburg vinden we nog het volgende:

“In de periode dat Koopmans commissaris bij Terraq was, ontving een joint venture van Terraq een ontgrondingsvergunning van Gedeputeerde Staten, zo meldt NRC.”

Gedeputeerde Ger Koopmans onder vuur vanwege niet melden nevenfunctie

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *