Ondernemers kunnen laagste prijs ook toelichten met nieuwe TenderNed release – Aanbestedingsnieuws

Ondernemers kunnen laagste prijs ook toelichten met nieuwe TenderNed release

Ook bij een aanbesteding op laagste prijs hebben ondernemers vaak meer te vertellen over de prijs dan alleen maar het bedrag. Daarmee wordt rekening gehouden in een nieuwe TenderNed Release, die per 26 augustus is doorgevoerd. De onderneming krijgt bij het beantwoorden van het gunningcriterium een extra tekstveld om de gevraagde toelichting te geven. De onderneming kan er voor kiezen om naast de toelichting in het tekstveld, ook een document met verdere toelichting te uploaden onder het gunningcriterium.

Het extra tekstveld kan voor ondernemers gebruikt worden om toelichtingen te geven op de gegeven prijs en ingebouwde afhankelijkheden en verdisconteringen.  Aanbestedende diensten hebben nu bij de laagste prijs als gunningcriterium een vrij tekstveld tot hun beschikking, waar ze de ondernemingen om een toelichting kunnen vragen. Dit is een extra tekstveld naast de motivatie. Verder hoeven ondernemers niet meer iedere aanbesteding opnieuw contactgegevens mee te geven.

De nieuwste TenderNed release biedt ook speciale-sectorbedrijven een extra keuzemogelijkheid in het termijnenscherm om aan te geven dat zij speciale eisen aan inschrijvers stellen in verband met de vertrouwelijke aard van informatie die gedurende de aanbestedingsprocedure beschikbaar wordt gesteld, ingevolge art. 3.57, Aanbestedingswet 2012. De automatische termijnberekening houdt rekening met de gekozen optie, door de termijn van inschrijven met 5 dagen te verlengen.

Bron:

https://www.tenderned.nl/sites/default/files//Verbeteringen%2026%20augustus%202017_1.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *